doktorica znanosti s področja jezikoslovja, znanstvena svetnica, redna profesorica

Telefon:
+386 40 641 702
Telefon lab.:
+386 1 47 06 415
Faks:
+386 1 42 55 253
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Tanja Petrović je jezikoslovka in antropologinja. Študirala je jezik in literaturo na Univerzi v Beogradu, naslov doktorice zananosti pa je pridobila na ISH v Ljubljani leta 2005. V doktorski disertaciji se je ukvarjala z jezikovnimi in identitetnimi strategijami majhne srbohrvaško govoreče skupnosti v Beli krajini poskušala osvetliti povezavo med jezikovnimi izbirami govorcev in širšim družbenim in političnim kontekstom.

Dr. Petrović zanimajo pomeni in rabe jugoslovanske in socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah, kot tudi kulturni, jezikovni, politični in družbeni procesi, ki oblikujejo realnost teh družb. Poglablja se v vrsto vprašanj, med katerimi so vloga jezika v oblikovanju ideologij, spomina in identitet, zgodovine dela in spola v post-jugoslovanskem prostoru, razmerje med spominom, dediščino in zgodovinopisnimi pripovedi o jugoslovanskem socializmu. Objavila je številne znanstvene članke in nekaj monografij s področja antropologije post-socializma, spominskih študij, študij spola, študij dediščine, lingvistične antropologije in zgodovine dela.

Dr. Petrović je predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU in redna profesorica na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Bila je štipendistka Centra za napredneš študije v Sofiji (2005-06), Wissenschaftskolleg zu Berlin (2010-11), in The Netherlands Institute for Advanced Studies (2013-14). Je častna raziskovalka Podiplomske šole za vzhodno- in jugovzhodnoevropske študije Univerze v Regensburgu.

Izbrane publikacije

Political parody and the politics of ambivalence. Annual review of anthropology, ISSN 0084-6570, 2018, vol. 47, str. 201-216, [COBISS.SI-ID 43425069]

Rethinking class in socialist Yugoslavia : labor, body, and moral economy. V: JELAČA, Dijana (ur.). The cultural life of capitalism in Yugoslavia : (post)socialism and its other. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan. cop. 2017, str. 61-80, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-47482-3_4. [COBISS.SI-ID 42044461] (with Ana Hofman)

Towards an affective history of Yugoslavia. Filozofija i društvo, ISSN 0353-5738. [Štampano izd.], 2016, [God.] 27, [br.] 3, str. 502-520, fotogr. http://147.91.230.44/wp-content/uploads/2016/10/Tanja-Petrovic.pdf, doi: 10.2298/FID1603504P. [COBISS.SI-ID 40456493]

Divided modernities : citizenship, agency and public spaces in a central Serbian town. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, ISSN 0351-1944, 2016, vol. 46, [no.] 39, str. 111-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 40838189]

Industrijsko delo v socializmu : od izkušnje do dediščine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2016, [Letn.] 56, št. 3-4, str. 31-40. [COBISS.SI-ID 40762157]

Serbia in the mirror: parodying political and media discourses. Slavic review, ISSN 0037-6779. [Print ed.], summer 2015, vol. 74, no. 2, str. 288-310, ilustr. http://www.jstor.org/stable/10.5612/slavicreview.74.2.288?seq=1#page_scan_tab_contents, doi: 10.5612/slavicreview.74.2.288. [COBISS.SI-ID 38482989]

Yuropa: das jugoslawische Vermächtnis und Zukunftsstrategien in postjugoslawischen Gesellschaften. Erste Aufl. Berlin: Verbrecher, cop. 2015. 255 str., ilustr. ISBN 978-3-95732-018-6. [COBISS.SI-ID 38477613]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Historične interpretacije 20. stoletja (raziskovalni program • 1. januar 201731. december 2022)

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij (1. julij 201830. junij 2021)

Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: Prepletenost ljudi, pokrajine in morja (bilateralni projekt • 1. januar 201831. december 2019)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Zaposlitev

Znanstvena svetnica, ZRC SAZU

Predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

Izobrazba

doktorat, 2005, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, naslov disertacije »The Serbs of Bela Krajina and their Language Ideology in the Process of Language Shift«

magisterij, 2002, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu, naslov disertacije »The Ritual Toast of Balkan Slavs«

diploma, 1998, Filološka fakulteta, Univerza v Beogradu

Jeziki

Srbo-hrvaščina (materni jezik), angleščina, slovenščina, ruščina, bolgarščina, poljščina, nemščina

Poučevanje

docentka (2006-2011); izredna profesorica (2011-) Univerza v Novi Gorici; redna profesorica (2016-) Podiplomska šola ZRC SAZU

Spomin na socializem v Srednji in Jugovzhodni Evropi

Politični smeh: k antropologiji humorja

Jezik in identiteta v transnacionalnem kontekstu

Mednarodne štipendije

Centre for Women's Studies, School of School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, februar 2017

Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, Univerza v Regensburgu, oktober-november 2016

Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, september 2013-januar 2014

Wissenschaftskolleg zu Berlin, oktober 2010-julij 2011

Univerza v Osaki, Center za svetovne jezike, oktober 2008

L'École des hautes études en sciences sociales, Paris, junij 2008

Avstrijska Akademija znanosti in umetnosti, Dunaj, julij 2006

Center for Advanced Studies Sofia, 2005-2006

Poljska Akademija znanosti in umetnosti, Varšava, december 2003

Štipendija CEEPUS, Oddelek za zgodovino Jugovzhodne Evrpe, Univerza v Gradcu, Avstrija, januar 2000

Raziskovalne teme

spomin, post-socializem, jugoslovanska in socialistična zapuščina v post-jugoslovanskih družbah; diskurzi in jezikovne ideologije; politični humor; jeziki manjšin, jezik in kulturni stiki; multikulturni vzorci v Srednji in Jugovzhodni Evropi