Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah - R&I PEERS

Opis

Projekt R&I PEERS skuša ustvariti in ovrednotiti pilotne izkušnje, s katerimi bi prekinili z ustaljenimi spolno pristranskimi pristopi ter z nezavednimi pravili, ki omejujejo udeležbo in kariero žensk na področju raziskovanja in inovacij v družbah Sredozemlja. Pri tem se opiramo na sinergije, ustvarjene prek strukturiranih dialogov in na opolnomočenje žensk s pomočjo podjetniških veščin in pristopov k raziskovanju in inovacijam.

 

Cilji projekta so:

1. Vpeljati in izboljšati smernice za uveljavljanje enakosti spolov v sedmih organizacijah, ki izvajajo ali financirajo znanstvenoraziskovalno dejavnost;

2. Zmanjšati razkorak v zastopanosti spolov v procesih odločanja in raziskovanja;

3. Povečati vpliv in prisotnost spolne perspektive v raziskovalnih vsebinah.

 

Projekt skuša podati in uveljaviti dvojno vizijo enakosti (povečati število žensk na položajih odločanja v znanstveno-raziskovalni sferi ter s tem zmanjšati razsipavanje z evropskimi talenti) in priložnosti (podpora znanstvenoraziskovalnemu podjetništvu, ki bo temeljila na učinkovitejši rabi ženskega človeškega kapitala, ter tako ponudila pomembno kompetitivno prednost za okrepitev znanstvenega dela). Diseminacija in raba projektnih rezultatov bosta zagotovila nadaljnje delovanje v tej smeri tudi po zaključku projekta.Tip
Projekt

Tip projekta
okvirni program

Prenesi