Izr. prof. dr. Ana Hofman

doktorica znanosti s področja etnomuzikologije, višja znanstvena sodelavka+386 1 47 06 528

ana.hofman@zrc-sazu.si


Povezave


Ana Hofman je etnomuzikologinja in antropologinja. Področje njenega raziskovanja je odnos med glasbo, zvokom in politiko v socialističnih in postsocialističnih družbah, s poudarkom na spominu, afektu in aktivizmu. Njeni širši raziskovalni interesi zajemajo vprašanja dela, razreda, spola, politične ekonomije in družbenih gibanj, povezanih z glasbo in zvokom. Njen aktualni projekt z arhivskimi in etnografskimi metodami preučuje politike preteklosti in spominjanja skozi glasbo in zvok na primeru postjugoslovanskih aktivističnih pevskih zborov. Projekt se osredotoča na koncept strateškega amaterizma in se ukvarja z aktivizmom, prostim časom ter rekonceptualizacijo upora v današnji konjunkciji neoliberalizma in postsocializma na območju nekdanje Jugoslavije.

Je avtorica dveh znanstvenih monografij Staging Socialist Femininity (Brill, 2011) ter Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji (Založba ZRC, 2015), ki je bila v predelani različici objavljena v srbščini pri Biblioteki XX vek kot Novi život partizanskih pesama (2016).

Ana Hofman je tudi predavateljica na Podiplomski šoli ZRC SAZU v Ljubljani. V zimskem semestru 2017 je bila gostujoča profesorica na Univerzi za glasbo in izvajalske umetnosti v Gradcu, medtem ko je v poletnem semestru 2018 bila podoktorska Fulbrightova štipendistka na Graduate School of City University of New York. Bila je tudi gostujoča raziskovalka na Šoli za glasbo Zvezne Univerze v Rio de Janeiru, Centru za jugovzhodnoevropske študije, Univerzi v Grazu, štipendistka pri Ruskem, vzhodno-evropskem in evropsko-azijskem centru Univerze v Illinoisu, Urbana-Champaign ter gostujoča raziskovalka na New Europe College, Bukurešta, Max Plank Institutu za socialno antropologijo, Halle in Oddelku za glasbo Univerze v Chicagu.  

Leta 2018 je prejela Danubius mid-career award, nagrado avstrijskega Ministrstva za šolstvo, znanost in raziskave in Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo za raziskovalko na sredi raziskovalne kariere.

Poleg delovanja v akademski sferi aktivno sodeluje pri oblikovanju politik enakih možnosti v slovenskem akademskem prostoru, sodeluje z različnimi aktivističnimi skupinami v regiji in snema dokumentarne filme.

2007, Barbara Bernard Smith nagrada Mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo (International Council of Traditional Music, ICTM) za perspektivno mlado raziskovalko na področju etnomuzikologije
2018, Danubius nagrada avstrijskega Ministrstva za šolstvo, znanost in raziskave in Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo za raziskovalko na sredini raziskovalne kariere

Disobedient: activist choirs, radical amateurism, and the politics of the past after Yugoslavia. Ethnomusicology 64 (1): 2020, 89-109.https://www.jstor.org/stable/10.5406/ethnomusicology.64.1.0089 [COBISS.SI-ID 45944109]

The romance with affect  sonic politics in a time of political exaustion. Culture, theory & critique.  Volume 61 (2-3): 2020  Musical Feelings and Affective Politics, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735784.2020.1848603?journalCode=rctc20, DOI: 10.1080/14735784.2020.1848603. [COBISS.SI-ID 43527427]

"We are the partisans of our time": antifascism and post-Yugoslav singing memory activism. Popular music and society. Volume 44 (2): 2021, 157-174. Music and the politics of memory: resounding antifascism across borders, DOI: 10.1080/03007766.2020.1820782. [COBISS.SI-ID 35920643],

(With Spinetti, Federico and Monika Schoop). Introduction to music and the politics of memory: resounding antifascism across borders. A special issue of Popular music and society Volume 44 (2): 2021, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007766.2020.1820780, DOI: 10.1080/03007766.2020.1820780. [COBISS.SI-ID 35949315]

(With Petrović, Tanja). Rethinking class in socialist Yugoslavia: labor, body, and moral economy. In: The cultural life of capitalism in Yugoslavia: (post)socialism and its other. Ed by. Dijana Jelača, Maša Kolanović and Danijela Lugarič [Basingstoke]: Palgrave Macmillan 2017, 61-80.

Novi život partizanskih pesama [New Lives of Partisan Songs] (Biblioteka XX vek, 226). Beograd: XX vek, 2016. 210 str., ilustr. ISBN 978-86-7562-131-7. [COBISS.SI-ID 223274508]

Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji [Music, Politics, Affect: New Lives of Partisan Songs in Slovenia] (Zbirka Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., [8] str. pril., ilustr., note. ISBN 978-961-254-739-4. [COBISS.SI-ID 276198144]

The affective turn in ethnomusicology. Muzikologija, ISSN 1450-9814, 2015, no. 18, str. 35-55, doi: 10.2298/MUZ1518035H. [COBISS.SI-ID 39355437]

Music (as) labour : professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia. Ethnomusicology forum. Apr. 2015, vol. 24, no. 1, str. 28-50. ISSN 1741-1912. DOI: 10.1080/17411912.2015.1009479. [COBISS.SI-ID 38201645],

Introduction to the co-edited issue "Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space". Southeastern Europe, ISSN 0094-4467. [Print ed.], 2015, vol. 39, no. 2, str. 145-164, doi: 10.1163/18763332-03902001. [COBISS.SI-ID 38937389]

Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu (raziskovalni • 01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Skupnosti prakse za pospeševanje enakosti spolov in institucionalnih sprememb v evropski znanstvenoraziskovalni sferi - ACT (okvirni_program • 01. maj 2018 - 31. oktober 2021)
Zvočna ekologija mest: urbane zvočne krajine v Bernu, Ljubljani in Beogradu (mednarodni_raziskovalni • 01. september 2014 - 28. februar 2018)
Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA) (okvirni_program • 01. februar 2014 - 31. januar 2017)
Angažirana preteklost: socialno-antropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja, Bele krajine in Primorske (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Neglected Holocaust: Remembering the Deportation of the Jews in Slovenia (01. julij 2010 - 30. junij 2012)
Zvoki meje: Glasba in identiteta v obmejnih območjih v Sloveniji (podoktorski_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2011)
Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo (aplikativni • 01. januar 2010 - 31. avgust 2011)
Socialistična dediščina v primerjalni perspektivi (bilateralni • 01. januar 2009 - 31. december 2010)

Zaposlitev

2006, višja znanstvena sodelavka, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

2015, predavateljica, Podiplomska šola ZRC SAZU

Izobrazba

doktorat, 2007, Šola za interkulturne študije, Univerza v Novi Gorici; naslov disertacije: »The Identity Politics and the Female Singers Stage Performances in Niško Polje in the Last Third of the Twentieth Century«

magisterij, 2005, študije spolov, Fakluteta za politične vede, Beograd, Srbija

MPhil, 2004, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

diploma, 1999, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

Jeziki

Srbo-hrvaščina (materni jezik), slovenščina, angleščina, francoščina, nemščina

Poučevanje

asistentka (2002-2005), Filozofska fakulteta, Univerza v Nišu, Srbija

docentka (2010-), Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

docentka (2015-), Podiplomska šola ZRC SAZU

gostojoča predavateljica (zim. semester 2017), Institut za etnomuzikologijo, Univerza za glasbo in izvajalske umetnosti, Graz, Avstrija

Mednarodne štipendije

Podoktorska Fulbrightova štipendija, Graduate Center of City University of New York, pomladni semester 2018

Štipendija Research Agency of State of Rio de Janeiro (FAPERJ), nov. 2015 - feb. 2016

Podoktorska štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD), Center za Jugovzhodno-evropske študije, Univerza v Gradcu, Avstrija, nov. 2013 - mar. 2014

Robert Bosch Regional Fellowship, New Europe College, Bukarešta, Romunija, Max Plank Institute for Social Anthropology, Halle, 2008

Ad Futura, Znanstveno izobraževalna fundacija Republike Slovenije, štipendija za gostujočega raziskovalca, 2007-2008

International Library Residence Fellowship, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, New York, University of Chicago, U.S., 2005

Bilaterlana štipendija Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije in Vlade Republike Slovenije, 2005

Štipendija ZRC SAZU, 2006-2007

Fellowship of the Russian, East European, and Eurasian Center for Balkan studies, the University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A., 2006

Nagrade

2018, Danubius nagrada avstrijskega Ministrstva za šolstvo, znanost in raziskave in Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo za raziskovalko na sredini raziskovalne kariere

2007, Barbara Bernard Smith nagrada Mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo (International Council of Traditional Music, ICTM) za perspektivno mlado raziskovalko na področju etnomuzikologije

Članstvo v organizacijah

Evropski etnomuzikološki seminar (ESEM), (izvršilna sekretarka)

Zveza za etnomuzikologijo (SEM), članica sveta organizacije 

Mednarodni svet za tradicionalno glasbo (ICTM), študijska skupina Glasba in manjšine, glasba in spol, aplikativna etnomuzikologija, glasba in ples v jugovzhodni Evropi

Mednarodna zveza za antropologijo Jugovzhodne Evrope (InASEA)

Zveza za kulturne študije (ACS)

Raziskovalne teme

glasba v socialističnih in post-socialističnih družbah; politike spolov in glasbene meje; glasba in kulturni spomin, meje, mobilnost in glasba v Jugovzhodni Evropi, aplikativna etnomuzikologija