dr. Ana Hofman

doktorica znanosti s področja etnomuzikologije, višja znanstvena sodelavka+386 1 47 06 528

ana.hofman@zrc-sazu.siAna Hofman je etnomuzikologinja in antropologinja. Področje njenega raziskovanja je odnos med glasbo, zvokom in politiko v socialističnih in postsocialističnih družbah, s poudarkom na spol, spomin in aktivizem. Njen aktualni projekt se osredotoča na raziskovanje aktivističnih (samoorganiziranih) zborov na področju nekdanje Jugoslavije in obravnava senzorične politike glasbe v času krize neoliberalizma.


Je tudi predavateljica na Podiplomski šoli ZRC SAZU v Ljubljani. V zimskem semesteru 2017 je bila gostujoča profesorica na Glasbeni akademiji v Gradcu, medtem ko je v poletnem semestru 2018 bila Podoktorska Fulbrightova štipendistka na Graduate School of City University of New York.

2007, Barbara Bernard Smith nagrada Mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo (International Council of Traditional Music, ICTM) za perspektivno mlado raziskovalko na področju etnomuzikologije
2018, Danubius nagrada avstrijskega Ministrstva za šolstvo, znanost in raziskave in Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo za raziskovalko na sredini raziskovalne kariere

Disobedient: activist choirs, radical amateurism and the politics of the past after Yugoslavia, Ethnomusicology, jan. 2020 (forthcoming) (v tisku)

Novi život partizanskih pesama [New Lives of Partisan Songs] (Biblioteka XX vek, 226). Beograd: XX vek, 2016. 210 str., ilustr. ISBN 978-86-7562-131-7. [COBISS.SI-ID 223274508]

Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji [Music, Politics, Affect: New Lives of Partisan Songs in Slovenia] (Zbirka Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., [8] str. pril., ilustr., note. ISBN 978-961-254-739-4. [COBISS.SI-ID 276198144]

The affective turn in ethnomusicology. Muzikologija, ISSN 1450-9814, 2015, no. 18, str. 35-55. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2015/1450-98141518035H.pdf, doi: 10.2298/MUZ1518035H. [COBISS.SI-ID 39355437]

Introduction to the co-edited issue "Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space". Southeastern Europe, ISSN 0094-4467. [Print ed.], 2015, vol. 39, no. 2, str. 145-164, doi: 10.1163/18763332-03902001. [COBISS.SI-ID 38937389]

Music (as) labour : professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia. Ethnomusicology forum, ISSN 1741-1912, Apr. 2015, vol. 24, no. 1, str. 28-50, doi: 10.1080/17411912.2015.1009479. [COBISS.SI-ID 38201645]

Znanost (brez) mladih: zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola [Science without Youth: Early Career of Scientific Careers in Slovenia from Gender Perspective] 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 192 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-981-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. [COBISS.SI-ID 288273152]

Staging socialist femininity : gender politics and folklore performance in Serbia, (Balkan studies library, 1). Leiden; Boston: Brill, 2011. IX, 148 str., [5] f. pril., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-90-04-19179-2. ISBN 90-04-19179-8. [COBISS.SI-ID 31825453]

Zaposlitev

2006, višja znanstvena sodelavka, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

2015, predavateljica, Podiplomska šola ZRC SAZU

Izobrazba

doktorat, 2007, Šola za interkulturne študije, Univerza v Novi Gorici; naslov disertacije: »The Identity Politics and the Female Singers Stage Performances in Niško Polje in the Last Third of the Twentieth Century«

magisterij, 2005, študije spolov, Fakluteta za politične vede, Beograd, Srbija

MPhil, 2004, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

diploma, 1999, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

Jeziki

Srbo-hrvaščina (materni jezik), slovenščina, angleščina, francoščina, nemščina

Poučevanje

asistentka (2002-2005), Filozofska fakulteta, Univerza v Nišu, Srbija

docentka (2010-), Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

docentka (2015-), Podiplomska šola ZRC SAZU

gostojoča predavateljica (zim. semester 2017), Institut za etnomuzikologijo, Univerza za glasbo in izvajalske umetnosti, Graz, Avstrija

Mednarodne štipendije

Podoktorska Fulbrightova štipendija, Graduate Center of City University of New York, pomladni semester 2018

Štipendija Research Agency of State of Rio de Janeiro (FAPERJ), nov. 2015 - feb. 2016

Podoktorska štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD), Center za Jugovzhodno-evropske študije, Univerza v Gradcu, Avstrija, nov. 2013 - mar. 2014

Robert Bosch Regional Fellowship, New Europe College, Bukarešta, Romunija, Max Plank Institute for Social Anthropology, Halle, 2008

Ad Futura, Znanstveno izobraževalna fundacija Republike Slovenije, štipendija za gostujočega raziskovalca, 2007-2008

International Library Residence Fellowship, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, New York, University of Chicago, U.S., 2005

Bilaterlana štipendija Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije in Vlade Republike Slovenije, 2005

Štipendija ZRC SAZU, 2006-2007

Fellowship of the Russian, East European, and Eurasian Center for Balkan studies, the University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A., 2006

Nagrade

2018, Danubius nagrada avstrijskega Ministrstva za šolstvo, znanost in raziskave in Inštituta za Podonavje in Srednjo Evropo za raziskovalko na sredini raziskovalne kariere

2007, Barbara Bernard Smith nagrada Mednarodnega sveta za tradicionalno glasbo (International Council of Traditional Music, ICTM) za perspektivno mlado raziskovalko na področju etnomuzikologije

Članstvo v organizacijah

Mednarodni svet za tradicionalno glasbo (ICTM), študijska skupina Glasba in manjšine, glasba in spol, aplikativna etnomuzikologija, glasba in ples v jugovzhodni Evropi

Zveza za etnomuzikologijo (SEM)

Mednarodna zveza za antropologijo Jugovzhodne Evrope (InASEA)

Zveza za kulturne študije (ACS)

Evropski etnomuzikološki seminar (izvrišna sekretarka)

Raziskovalne teme

glasba v socialističnih in post-socialističnih družbah; politike spolov in glasbene meje; glasba in kulturni spomin, meje, mobilnost in glasba v Jugovzhodni Evropi, aplikativna etnomuzikologija