doktorica znanosti s področja etnomuzikologije, višja znanstvena sodelavka

Telefon:
+386 1 47 06 528
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ana Hofman je etnomuzikologinja. Področje njenega raziskovanja je odnos med glasbo, zvokom in politiko v socialističnih in postsocialističnih družbah, s poudarkom na spol, spomin in aktivizem. Njen aktualni projekt se osredotoča na raziskovanje aktivističnih (samoorganiziranih) zborov na področju nekdanje Jugoslavije in obravnava senzorične politike glasbe v času krize neoliberalizma.

Je tudi predavateljica na Podiplomski šoli ZRC SAZU v Ljubljani ter na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. V zimskem semesteru 2017 je gostujoča profesorica na Glasbeni akademiji v Gradcu, medtem ko bo v poletnem semestru 2018 Podoktorska Fulbrightova štipendistka na Graduate School of City University of New York.

Izbrane publikacije

Novi život partizanskih pesama [New Lives of Partisan Songs] (Biblioteka XX vek, 226). Beograd: XX vek, 2016. 210 str., ilustr. ISBN 978-86-7562-131-7. [COBISS.SI-ID 223274508]

Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji [Music, Politics, Affect: New Lives of Partisan Songs in Slovenia] (Zbirka Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., [8] str. pril., ilustr., note. ISBN 978-961-254-739-4. [COBISS.SI-ID 276198144]

The affective turn in ethnomusicology. Muzikologija, ISSN 1450-9814, 2015, no. 18, str. 35-55. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2015/1450-98141518035H.pdf, doi: 10.2298/MUZ1518035H. [COBISS.SI-ID 39355437]

Introduction to the co-edited issue "Music, affect and memory politics in post-Yugoslav space". Southeastern Europe, ISSN 0094-4467. [Print ed.], 2015, vol. 39, no. 2, str. 145-164, doi: 10.1163/18763332-03902001. [COBISS.SI-ID 38937389]

Music (as) labour : professional musicianship, affective labour and gender in socialist Yugoslavia. Ethnomusicology forum, ISSN 1741-1912, Apr. 2015, vol. 24, no. 1, str. 28-50, doi: 10.1080/17411912.2015.1009479. [COBISS.SI-ID 38201645]

Znanost (brez) mladih: zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola [Science without Youth: Early Career of Scientific Careers in Slovenia from Gender Perspective] 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 192 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-981-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. [COBISS.SI-ID 288273152]

Staging socialist femininity : gender politics and folklore performance in Serbia, (Balkan studies library, 1). Leiden; Boston: Brill, 2011. IX, 148 str., [5] f. pril., [2] str. pril., ilustr. ISBN 978-90-04-19179-2. ISBN 90-04-19179-8. [COBISS.SI-ID 31825453]

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA) (okvirni program • 1. februar 201431. januar 2017)

Zvočna ekologija mest: urbane zvočne krajine v Bernu, Ljubljani in Beogradu (mednarodni raziskovalni projekt • 1. september 201428. februar 2018)

Angažirana preteklost: socialno-antropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

Multikulturna dediščina in nacionalna država: primeri Prekmurja, Bele krajine in Primorske (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Zvoki meje: Glasba in identiteta v obmejnih območjih v Sloveniji (podoktorski raziskovalni projekt • 1. maj 200930. april 2011)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Zaposlitev

2006, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

2010, predavateljica, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

direktorica, Center za raziskovanje balkanske glasbe, Beograd

Izobrazba

doktorat, 2007, Šola za interkulturne študije, Univerza v Novi Gorici; naslov disertacije: »The Identity Politics and the Female Singers Stage Performances in Niško Polje in the Last Third of the Twentieth Century«

magisterij, 2005, študije spolov, Fakluteta za politične vede, Beograd, Srbija

MPhil, 2004, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

diploma, 1999, Fakulteta za glasbo, Filozofska fakulteta, Beograd, Srbija

Jeziki

Srbo-hrvaščina (materni jezik), slovenščina, angleščina, francoščina, nemščina

Poučevanje

asistentka (2002-2005), Filozofska fakulteta, Univerza v Nišu, Srbija

docentka (2010-), Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici

Mednarodne štipendije

Izbrana kandidatka za Fulbrightovo štipendijo, Graduate Center of City University of New York, pomladni semester 2018

Štipendija Research Agency of State of Rio de Janeiro (FAPERJ), nov. 2015 - feb. 2016

Podoktorska štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD), Center za Jugovzhodno-evropske študije, Univerza v Gradcu, Avstrija, nov. 2013 - mar. 2014       

Robert Bosch Regional Fellowship, New Europe College, Bukarešta, Romunija, Max Plank Institute for Social Anthropology, Halle, 2008

Ad Futura, Znanstveno izobraževalna fundacija Republike Slovenije, štipendija za gostujočega raziskovalca, 2007-2008

International Library Residence Fellowship, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, New York, University of Chicago, U.S., 2005

Bilaterlana štipendija Ministrstva za izobraževanje Republike Srbije in Vlade Republike Slovenije, 2005

Štipendija ZRC SAZU, 2006-2007

Fellowship of the Russian, East European, and Eurasian Center for Balkan studies, the University of Illinois Urbana-Champaign, U.S., 2006

Članstvo v organizacijah

Mednarodni svet za tradicionalno glasbo (ICTM), študijska skupina Glasba in manjšine, glasba in spol, aplikativna etnomuzikologija, glasba in ples v jugovzhodni Evropi

Zveza za etnomuzikologijo (SEM)

Mednarodna zveza za antropologijo Jugovzhodne Evrope (InASEA)

Zveza za kulturne študije (ACS)

Evropski etnomuzikološki seminar (članica odbora)

Raziskovalne teme

glasba v socialističnih in post-socialističnih družbah; politike spolov in glasbene meje; glasba in kulturni spomin, meje, mobilnost in glasba v Jugovzhodni Evropi, aplikativna etnomuzikologija