Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Zvoki meje: Glasba in identiteta v obmejnih območjih v Sloveniji
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2011
Opis

Zvoki meje: Glasba in identiteta v obmejnih območjih v Sloveniji Projekt se osredotoča na vlogo glasbenih praks, v predstavljanje realnih in zamišljanje simbolnih mej ter se poglablja v načine, kako se glasba, kot performativna dejavnost, uporablja v oblikovanju t. i. »izkušnje meje«.

Predmet raziskave je območje Prekmurja kot prostora dolgotrajne dediščine mednacionalnih in nadnacionalnih formacij (kot so imperiji, vojaške zveze in bloki moči v času hladne vojne), prav tako pa je območje, na katerem se oblikujejo nacionalni prostori. Projekt raziskuje, kako omenjeni procesi vplivajo na načine glasbenih reprezentacij v oblikovanju in zagovarjanju identitet.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)