Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  dr. Ana Hofman
 • Naslov v izvirniku

  Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

 • Sodelavci

  dr. Tanja Petrović, dr. Mojca Kovačič, dr. Martin Pogačar, Rajko Muršič, PhD, Svanibor Pettan, PhD
 • Šifra

  J6-9365

 • Trajanje

  od 01. julij 2018 do 30. junij 2021
 • Vodilni partner

  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštit…

 • Vodja projekta

  dr. Ana Hofman

 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
 • Partnerji

  Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za muzikologijo, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za antropologijo
Opis

Projekt raziskuje moč glasbe in zvoka v politični mobilizaciji, participaciji in ustvarjanju političnih skupnosti. Projektna skupina se bo osredotočila na odnos med glasbo, zvokom, občutki in afektom kot posebno močnim konceptualnim okvirjem za razumevanje zmožnosti glasbe in političnega delovanja danes. Skozi posebno kombinacijo teoretične in empirične raziskave, projekt prispeva k temeljni rekonfiguraciji razumevanja idej o političnem delovanju v 21. stoletju. Osrednji cilj projekta je pokazati, kako intenziteta senzorične izkušnje kolektivnega poslušanja in izvajanja glasbe omogoča posameznikom in skupinam, da delujejo kot politični subjekti. Teoretično projekt temelji v tako imenovenem »afektivnem obratu«, ki se je pojavil v zadnjih dvajsetih letih kot pomembno rastoče področje raziskovanja v številnih disciplinah, vključno s kulturno teorijo, filozofijo, politično teorijo, antropologijo in psihologijo.

Empirično je naš pristop umeščen v etnografsko tradicijo disciplin etnomuzikologije in antropologije, in poudarja nujen preplet teoretičnega diskurza z etnografskim raziskovanjem. Projektna skupina bo izvedla obširno etnografsko raziskavo kolektivnega izvajanja in poslušanja glasbe kot par excellence primerov produkcije političnega delovanja. Vendar pa študije primera niso omejene na eno samo nacionalno državo (Slovenijo), ampak se v izrazito regionalnem pristopu osredotočamo na območje nekdanje Jugoslavije. Polega tega zbrano gradivo vključuje vrsto drugih primerov kolektivnega poslušanja in izvajanja glasbe, ki jih lahko, kot poseben transnacionalni fenomen, opazujemo po vsem svetu.

Ta material je ključen za tri osrednje teme, ki so povezane z razvijanjem novih pojmov političnega delovanja: 1) Politika glasbe onkraj identitete; 2) Politika idealizma in utopije; 3) Samoorganizacija in radikalni amaterizem.

 

Projektna skupina (s povezavami na SICRIS):

dr. Ana Hofman

dr. Tanja Petrović

dr. Martin Pogačar

dr. Svanibor Pettan

dr. Rajko Muršič

dr. Mojca Kovačič

dr. Alenka Bartulović


Faze projekta

PF1: Izdelava teoretskega in metodološkega okvira

PF1 določa vzpostavljanje teoretskega in metodološkega okvira, na katerem temelji raziskovalno delo. Delo vključuje kritično pretresanje obstoječe literature, diskusije znotraj raziskovalne skupine in končno izdelavo okvira. Ta rezultat bo predstavljen, prediskutiran in finaliziran na Konceptualni delavnici (DS2.1). PF1 poteka skozi vse obdobje trajanja projekta, kar omogoča sprotno vključevanje novih spoznanj in posodobitev okvira (M1-12).

PF2: Zbiranje in analiza gradiva v primerjalni perspektivi

V okviru FP2 poteka zbiranje obstoječega gradiva o preučevanih temah in intenzivno terensko delo. V dopolnjevanju s teoretskim in metodološkim okvirjem bo izdelan analitični okvir, zgrajen na osnovi smernic za zbiranje in arhiviranje gradiva (10-26).

PF3: Sublimacija raziskovalnih podatkov in izdelava rezultatov

Na osnovi PF1 in PF2 bo delo v RP 3, glede na opravljene korake, obsegalo obdelavo zbranega avdio-vizualnega gradiva, analizo performativnih kontekstov, sintezo in prezentacijo spoznanj (24-36).


Rezultati

Pričakovani rezultati projekta:

 1. Vzpostavitev transnacionalnega znanstvenega omrežja in spletne platforme za raziskovalce glasbe in afekta. 

 2. Spletna stran projekta, na kateri bodo objavljeni zvočni in videoposnetki iz etnografskih raziskav.
 3. Anotirana bibliografija na temo glasbe in afekta.
 4. Znanstvena monografija »Affective Politics of Music« (»Afektivna politika glasbe«).
 5. Znanstveni članki v časopisih.
 6. Zbornik/Tematska številka »Glasba in afektivna politika v 21. stoletju«.
 7. Mednarodna konferenca na temo glasbe in afektivne politike v 21. stoletju.
 8. Niz javnih predavanj.
 9. Organizacija panela na mednarodnih konferencah.

Raziskovalna področja
Muzikologija H320