Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
City Sonic Ecology: Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. september 2014–28. februar 2018
Opis

Projekt raziskovanje fenomena urbane zvočne krajine ter njenega potenciala in vloge v oblikovanju afekticnih ekonomij poteka med Bernom, Ljubljano in Beogradom. Teoretsko se naslanja na zvezo med akustično ekologijo in študije afekta (Goodman 2010; Kanngieser 2012). Povezuje pristope urbane etnomuzikologije, raziskav zvočnih krajin ter teorije afekta in raziskuje načine, kako meščani investirajo zvočne kapacitete v različne vrste izgrajevanja identitet in politik pripadnosti. Projekt se naslanja tudi na arhitekturo, urbanistično načrtovanje in reprezentacije prostora, pri čemer se osredotoča zlasti na dihotomije urbanih zvočnih krajin, npr. nevidno in simbolno, privatno in javno, hrup in glasba, kar raziskuje v treh sklopih: 1) religijske urbane zvočne krajine, 2) urbane zvočne krajine kot prostori politične participacije in 3) osebne mestne zvočne krajine.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

prof. dr. Britta Sweers, University of Bern, Institute of Musicology • Ivana Medić, Muzikološki inštitut, Srbska akademija znanosti in umetnosti • Srđan Atanasovski, Muzikološki inštitut, Srbska akademija znanosti in umetnosti • Marija Dumnić, Muzikološki inštitut, Srbska akademija znanosti in umetnosti

Finančni vir

Swiss National Foundation (SNF)