Dr. Polona Sitar

doktorat znanosti s področja etnologije in kulturne antropologije01-4706-451

polona.sitar@zrc-sazu.si
Polonini raziskovalni interesi se dotikajo področij etnologije, kulturne antropologinje in komunikologinje. Trenutno je kot raziskovalka zaposlena na Inštitutut za kulturne in spominske študije, kjer je bila tudi mlada raziskovalka. Doktorirala je na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL. V doktorski disertaciji jo je zanimalo predvsem, kako ženske kot potrošnice interpretirajo in ustvarjajo medsebojne povezave med materialnimi predmeti, moralnim ugledom in (samo)spoštovanjem, zato je analizirala na videz trivialne predmete poželenja, ki zaradi svoje samoumevnosti še niso dobili dovolj raziskovalne pozornosti. Njeno raziskovalno zanimanje se osredotoča predvsem na antropologijo posocializma, na raziskave o spolu in potrošni kulturi, zanima pa jo tudi področje popularne kulture, predvsem popularna glasba in resničnostni šovi.

- Political Boundaries, Consumption and Cultural Capital: Cross-Border Shopping in Socialist Slovenia. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2016, 6 (1): 87–104.   

- V soavtorstvu z dr. Ano Hofman: ‘Buy me a silk skirt Mile’! Celebrity culture, gender and social positioning in socialist Yugoslavia. V: Social inequalities and discontent in Yugoslav Socialism. Rory Archer, Igor Duda in Paul Stubbs (ur.). London: Routledge, 2016, str. 155-172.

- The right step towards a womanʼs satisfaction?: washing machine as a new piece of technology and the construction of the role of women as housewives in socialist Slovenia. Narodna umjetnost, 2015, 52 (1): 143–171.

- Analiza diskurza o spolu in razredu na primeru resničnostnega šova Ljubezen na seniku. Družboslovne razprave, 2013, 29 (74): 25–44.

- Fenomen Laibach: nekoč preganjano seme zla, danes ugleden izvozni artikel. Monitor ISH, 2012, 14 (2): 73–107.

ZAPOSLITEV:

2012 - Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

IZOBRAZBA:

doktorat 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

diploma 2012, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Komunikologija – medijske in komunikacijske študije 

diploma 2010, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

JEZIKI:

slovenščina (materni jezik), angleščina (tekoče), srbohrvaščina (dobro), nemščina (osnovno), portugalščina (osnovno), ruščina (osnovno)

PRISPEVKI NA KONFERENCAH/PREDAVANJA:

- Vpliv pralnega stroja na gospodinjsko delo in prosti čas žensk v socialistični Sloveniji. Vabljeno predavanje na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, predmet: Urbana antropologija, 2015.

- Imagined futures of Europe through the perspective of the privatisation of public property in the former Yugoslavia. 25 years of reshaping borders in Europe, Berlin, 2014.

- Gender, labour and (post)socialism: the integration of women in the public sphere in socialist Yugoslavia through the perspective of labour: 21. International conference of European Studies "Resurrections"- "Labor and Subjectivity in post-Industrial Europe", Washington DC, 2014. 

- “The drink of our and your youth”: the case of a local socialist brand in the era of globalization. Advertising and consumer culture, York: University, Humanities Research Centre, 2013.

- “Italians looked down on us, but they had stuff”: cultural memory of cross-border shopping in socialist Yugoslavia after the mid-1960s. CCCS Conference "Cultural Memory", 2013, Skopje.

ŠTIPENDIJE:

Ceepus (Central European Exchange Program for University Studies): 1. 11. 2013–30. 12. 2013: podiplomski študij (delo na doktorski disertaciji), Univerza v Zagrebu, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Zagreb, Hrvaška.

Erasmus: 1. 10.  2010–30. 6. 2011: dodiplomski študij (3. letnik Komunikologije), Universidade Lusofona do Porto, Porto, Portugalska.          

RAZISKOVALNE TEME:

antropologija potrošnje in materialne kulture, študije spolov, družbeno razslojevanje, antropologija posocializma, Jugoslavija, popularna kultura in glasba, resničnostni šovi