Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Socialistična dediščina v primerjalni perspektivi
 
Trajanje:
1. januar 2009–31. december 2010
Opis

Bilateralni projekt Sekcije za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU in Oddelka za zgodovino in teorijo kulture, Univerza Klimenta Ohridskega, Sofija, Bolgarija, je rezultat skupnega interesa slovenskih in bolgarskih raziskovalcev za raziskovanje nedavne (socialistične) preteklosti teh dveh evropskih družb s primerjalnega vidika ter kot kulturnega koda in ne zgolj kot političnega, institucionalnega sistema. V raziskavi spomin na socializem razumemo kot kulturno prakso, ki je bistvenega pomena za družbeno realnost slovenske in bolgarske družbe. Na ta način poskušamo prispevati k boljšemu razumevanju procesov, prek katerih posamezniki in družbene skupine redefinirajo svoj odnos do socialistične preteklosti tako v Sloveniji kot v Bolgariji, in tudi k razumevanju posledic, ki jih imajo ti procesi za družbeno življenje in odnose v sedanjosti.

Partnerji

dr. Daniela Koleva • mag. Sylvia Stancheva • dr. Valentina Gueorgieva

Finančni vir

Evropska zveza