Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Angažirana preteklost: socialno-antropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. avgust 2013–31. julij 2016
Šifra:
J6-5557 (B)
Opis

Angažirana preteklost je projekt raziskovalcev s Filozofske fakultete UL in Sekcije za interdisciplinarno raziskovanje ZRC SAZU.

Raziskovalna skupina se podaja v socialno in kulturno-antropološko, historično-antropološko in (etno)muzikološko raziskavo in premišljanje sodobnih kulturnih procesov na območju nekdanje Jugoslavije.

Izhodiščno vprašanje je odnos med prevladujočim družbenim redom (in ideologijo), še posebej socializmom, in njegovimi kasnejšimi transformacijami v kapitalistični sistem, in razvojem popularne glasbe z vidika njenih robov.

Na območju nekdanje Jugoslavije vznikajo številna sodelovanja med glasbeniki in glasbenimi organizatorji, obujanja določenih glasbenih izrazov z referenco na jugoslovansko preteklost in neformalne izmenjave dokumentiranih produktov in izkušenj te preteklosti prek socialnih omrežij, kar lahko vse analiziramo tudi kot iskanje odgovorov na krize sodobnosti.

Eden izmed namenov predloženega projekta je namreč opazovanje tistih področij popularno-glasbene produkcije, ki se pojavljajo kot odgovor na sodobno družbeno-ekonomsko krizo. Te odgovore na sodobne izzive že v naslovu izpostavljamo kot »angažirano preteklost«.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

dr. Miha Kozorog • Tina Glavič • Urša Valič

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)