Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. julij 2011–30. junij 2014
Šifra:
J6-4301
Opis

Projekt zasnuje koncept večkulturne dediščine kot kategorijo, ki jo določajo dinamični narativi, prakse in simbolizacije. Ob tem se posvečamo vernakularnim praksam, ki prihajajo v stik s procesi dominantne ideologizacije dediščine in vplivom dominantnega kanona kulturne dediščine, ki je »vtisnjen« v vsakdanje prakse ustvarjanja/ohranjanja kulturne dediščine.

Cilj je pokazati, da lokalni akterji niso zgolj pasivni prejemniki dominantnih konceptov o »eni in edini« kulturni dediščini, ampak so obenem tudi pomembni nosilci aktivnega poseganja v in spreminjanja konceptualizacije dediščine. Zato dediščino/e razumemo kot živete prakse in vsakdanje dejavnosti.

Vsebinsko je raziskava organizirana v okviru treh raziskovalnih sklopov: Lokalni in individualni arhivi in zbirke, Dediščina kot performans – kulturne manifestacije, in Mediacija in digitalizacija večkulturne dediščine.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici • David Bandelj

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)