Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

doktorica znanosti s področja balkanskih študijev, svetovalka za enakost spolov+386 1 47 06 436

jovana.mihajlovic@zrc-sazu.si


Povezave


Jovana Mihajlović Trbovc je politologinja, ki se s političnimi vprašanji ukvarja s perspektive kulturologije. Področje njenih raziskav so politike preteklosti in javnega spominjanja na zločine ob razpadu nekdanje Jugoslavije in iz časa Druge svetovne vojne. Posebej se osredotoča na vpliv Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) na države nekdanje Jugoslavije, ter na reproduciranje zgodovinskih narativov v učbenikih.
Druga linija njenega raziskovanja se ukvarja z vprašanjem enakosti spolov v znanosti, položajem znanstvenic od socializma do danes in vključevanjem dimenzije spola v raziskovanje. Je članica Komisije za enake možnosti na področju znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Priznanje Sklada prof. Klinarja za najboljšo doktorsko disertacijo s področja sociologije etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti.
Priznanje za najboljši doktorat Fakulteta za družbene vede.
Jean Blondel PhD Prize za najboljšo doktorsko tezo iz političnih ved, Evropski konzorcij za politične raziskave (European Consortium for Political Research), 2015.

PETROVIĆ, Tanja, MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Agency, biography and temporality: (Un)making women’s biographies in the wake of loss of the socialist project in Yugoslavia. Wagadu: Journal of transnational women’s & gender studies 21 (2020), 1-30.

TROŠT, Tamara P., MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. History textbooks in war-time: The use of Second World War narratives in 1990s war propaganda in the former Yugoslavia. War & society 39(4) (2020), 290-309.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Remembrance and denial of the Erasure in Slovenian media. V: The media of memory, ur. Maruša PUŠNIK & Oto LUTHAR, 87-111. Leiden: Brill, 2020.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. The (lack of) impact of the ICTY on the public memory of the 1992-1995 war in Bosnia and Herzegovina. V: Legacies of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A multidisciplinary account, ur. Carsten STAHN, Carmel AGIUS, Serge BRAMMERTZ, John HOCKING & Colleen ROHAN, 559-570. Oxford University Press, 2020.

BACHMANN, Klaus, KEMP, Gerhard, RISTIĆ, Irena, MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, LJUBOJEVIĆ, Ana, NĘDZI-MAREK, Aleksandra, BAYISENGE, Fortunee, AHMET, Mohammed Ali Mohammed, KRASNIQI, Vjollca. Like dust before the wind, or, the winds of change? The Influence of international criminal tribunals on narratives and media framesInternational journal of transitional justice 13(2) (2019), 368-386.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Homecomings from "The Hague": media coverage of ICTY defendants after trial and punishmentInternational criminal justice review 28(4) (2018), 406-422.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PETROVIĆ, Vladimir. The impact of the ICTY on democratization in the Yugoslav successor states. V: Building democracy in the Yugoslav successor states: accomplishments, setbacks, and challenges since 1990, ur. Sabrina P. RAMET, Christine M. HASSENSTAB & Ola LISTHAUG, 135-161. Cambridge University Press, 2017.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PAVASOVIĆ TROŠT, Tamara. Who were the anti-fascists? Divergent interpretations of WWII in contemporary post- Yugoslav history textbooks. V: The use and abuse of memory: Interpreting World War II in contemporary European politics, ur. Christian KARNER & Bram MERTENS, 173-192. Routledge, 2017.

 

 

ZAPOSLITEV

2015, Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

2010-2011, Koalicija za REKOM (Regionalna komisija za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na ozemlju nekdanje SFRJ od 1. januarja 1991 do 31. decembra 2001)

2009-2013, Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Ljubljana

2007, Radio študent, Ljubljana

2005-2006, Kanadska mednarodna razvojna agencija, Kanadska ambasada, Beograd

IZOBRAZBA

Doktorat, 2014, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, program Balkanski študiji.

Naslov disertacije: "Public Narratives of the Past in the Framework of Transitional Justice Processes: The Case of Bosnia and Herzegovina"

Magisterij, 2008, Centralno-evropska Univerza, Budimpešta,  program Študij nacionalizma.

Naslov teze: "Forging Identity through Negotiation: The Case of the Contemporary Bosniak Nation"

Diploma, 2006, Fakulteta političnih ved, Univerza v Beogradu, program Mednarodni posli.

Diploma, 2006, Londonska šola za ekonomijo in politične vede, Univerza v Londonu, zunanji program Politika in mednarodni odnosi.

JEZIKI

Materni jezik: srbščina

Aktivno: slovenščina, angleščina

Pasivno: italijanščina, ruščina, nemščina

MEDNARODNE ŠTIPENDIJE

Ernst Mach svetovna štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD), Center za Jugovzhodno-evropske študije, Univerza v Gradcu, Avstrija, oktober 2015 - januar 2016.

Status mlade raziskovalke, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, oktober 2009 - marec 2013.

Delna štipendija Centralno-evropske Univerze za magistrski študij, oktober 2007 - junij 2008.

Štipendija Konrad Adenaur Stiftung v Srbiji za nadarjene in družbeno aktivne študente, 2004-2006.

STROKOVNA SODELOVANJA

- Mednarodna skupina strokovnjakov_inj, ki komentira načrt dokumenta »Recommendations on Contested Histories and Inter-Ethnic Relations« za pisarno Visokega komisarja OVSE za narodne manjšine.

- Zunanja ocenjevalka za National Science Centre Poland (2020).

- Komisija za enake možnosti na področju znanosti, svetovalno telo pri Ministsrtvu za izobraževanje, znanosti in šport (od 2018).

- Uredniški odbor spletnega časopisa Cultures of Histories Forum, Imre Kertész Kolleg, Universität Friedrich Schiller, Jena (2017-2019).