Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Soočanje s preteklostjo: postaviti Slovenijo v primerjalno perspektivo
 
Trajanje:
1. januar 2016–30. junij 2018
Opis

Projekt preučuje ali in kako prizadevanje k ugotavljanju zločinskih dejanj iz preteklosti spreminja dominantne zgodovinske percepcije znotraj družbe. Tako projekt izziva eno izmed temeljnih domnev teorije tranzicijske pravičnosti , da ko je 'resnica' enkrat javno razkrita, ta postane del javnega spomina, kar zahteva novo »politiko spomina« s strani države. Projekt se tudi ukvarja z vprašanjem 'reformnega' potenciala, ki ga lahko politika spomina odigra v procesih soočanja z zločini storjenimi s strani države v preteklosti. Zaradi tega, projekt zastavlja vprašanje kdaj dejanja politike spomina (npr. javne komemoracije, zgodovinski učbeniki itd.) igrajo vlogo v spravi znotraj družbe, kdaj pa potreba po »grajenju nacije« odmakne proces v poglabljanje družbenih delitev, in družbo porine še dlje od ideala »soočanja s preteklostjo«.

Rezultati

Publikacije:

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana. Homecomings from "The Hague": media coverage of ICTY defendants after trial and punishment. International Criminal Justice Review, online first, 2018.

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, PETROVIĆ, Vladimir. The impact of the ICTY on democratization in the Yugoslav successor states. V: RAMET, Sabrina P. (ur.), HASSENSTAB, Christine M. (ur.), LISTHAUG, Ola (ur.). Building democracy in the Yugoslav successor states: accomplishments, setbacks, and challenges since 1990. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, str. 135-161.

Izbrani prispevki na konferencah:

"Alternative calendars in Bosnia and Herzegovina", druga letna konferenca Memory Studies Association, Univerza v Kopenhavnu, 14.-16. december 2017.

"Homecomings from The Hague: public perception of the defendants from the ICTY in the aftermath of the legal trials", generalna konferenca European Consortium for Political Research, Univerza v Oslu, 6.-9 september 2017.

"History textbooks in war-time: the use of WWII in 1990s war propaganda in the former Yugoslavia", letna interdisciplinarna konferenca Princeton conjunction "War frenzy: exploring the violence of propaganda", Univerza Princeton, 12.-14. maj 2017. (koavtorica Tamara Pavasović Trošt)

"Judgement and justification in courtroom and commemoration: ICTY and memory of Croat-Bosniak conflict", šesta letna konferenca The Historical Dialogues, Justice, and Memory Network, Amsterdam, 2. december 2016.

"Public memory from ethno-national marker to subversive political activism", mednarodna konferenca "Politics of Enmity - can Nation ever be emancipatory?", Institute for Philosophy and Social Theory, Univerza v Beogradu, 28. september 2016.

"Lack of Pliberk/Bleiburg in Slovene Memoryscape", seminar "Bleiburg & Beyond: Transnational Approaches Towards Memory Politics and Commemorative Practices", Centre for Southeast European Studies, Univerza v Gradcu, 13. maj 2016.

Dogodki:

Organizacija posvet "Memory laws: legal regulation of historical interpretations", ZRC SAZU, Ljubljana, 13.-14. oktober 2017. (soorganizatorka Jelena Đureinović)

V medijih:

MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana (intervjuvanec), ŠKERL, Uroš (oseba, ki intervjuva). Jovana Mihajlović Trbovc: Celo Radovan Karadžić ne zanika več vseh zločinov v Srebrenici! : intervju. Dnevnik online, 26. marec 2016. http://www.dnevnik.si/1042732630/svet/jovana-mihajlovic-trbovc-celo-radovan-karadzic-ne-zanika-vec-vseh-zlocinov-v-srebrenici.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Ključne besede

politike spomina • tranzicijska pravičnost • druga svetovna vojna • razpad Jugoslavije