Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Dediščina v akciji: Participativne metode in digitalni učni viri za vključevanje mladih v dediščinske prakse in izobraževalno-vzgojne vsebine
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. november 2019–31. oktober 2021
Šifra:
V6-1922
Opis

Osrednji namen projekta je razviti in analizirati participativne metode in IKT orodja, da bi tako osnovnošolcem in srednješolcem približali kulturno dediščino na zanimiv, kreativen in sodoben način, ter jih hkrati aktivno vključiti v različne dediščinske akcije, ki se izvajajo v okviru lokalnih ali nacionalnih skupnosti. Osrednji izziv, ki ga raziskovalci skušajo rešiti torej je, kako med mladimi vzbuditi večje zanimanje za dediščino.

Glavni cilj projekta je razviti in testirati prototip digitalnega učnega vira, ki bo na interaktiven in kreativen način mladim približal različne dediščinske prakse in digitalne dediščinske vsebine. Posebna vloga bo namenjena aktivnemu vključevanju različnih deležnikov, zlasti mladih, ki bodo sodelovali kot razvijalci vsebin in preizkuševalci učnega vira. Poleg vrste rezultatov (med drugim, znanstveni članek o pregledu uspešnih praks uporabe digitalne dediščine, smernic za državno upravo), bo projektna skupina izdelala dva osrednja praktična rezultata:

  • priročnik s predstavitvijo participativnih metod in načinov oblikovanja IKT orodij za izkustveno izobraževanje o kulturni dediščini;
  • testni prototip digitalnega učnega vira, vsebino katerega bodo sooblikovali in sorazvili osnovnošolci in srednješolci iz Občine Ajdovščina, s ciljem izboljšati izkustveno promocijo in izobraževanje o kulturnih spomenikih v Ajdovščini (uporabljena bo lahko s strani Občine Ajdovščina, lokalnega, pokrajinskega muzeja Nova Gorica ali Lavričeve knjižnice Ajdovščina).

Projekt bo tako pomembno prispeval k ozaveščanju o potencialih digitalne dediščine za konkurenčnejši in lokalni skupnosti prilagojen razvoj.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Arctur, d.o.o. • dr. Hrvoje Ratkajec • Matevž Straus

Finančni vir

Agencija za raziskovanje RS in Ministrstvo za kulturo RS