doktorica znanosti s področja etnologije, prof. zgodovine, znanstvena sodelavka, vodja Raziskovalne postaje Nova Gorica

naslov:                    Raziskovalna postaja Nova Gorica

                                 Delpinova 12,

                                 5000 Nova Gorica

Telefon:
+386 31 322 387
Telefon lab.:
+386 5 335 73 25
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni interesi Jasne Fakin Bajec, ki deluje na Raziskovalni postaji Nova Gorica, vključujejo: socialnopolitični, ekonomski in razvojni pomen kulturne dediščine v sodobnem, globalnem svetu; razvoj participativnih metod in orodij za vzpostavljanje integriranega pristopa pri varovanju in upravljanju kulturne dediščine (razvoj načinov sodelovanja politične in strokovne javnosti, gospodarstvenikov in drugih lokalnih prebivalcev); pomen kulturnih praks za doseganje trajnostnega razvoja; opolnomočenje in vključevanje marginalnih skupin in mladih v dediščinske prakse; načini ohranjanja kulturnih in človekovih pravic pri razvoju kulturnih praks. Raziskave in implementacijo teoretičnih spoznanj s področja kulturnih in dediščinskih študij izvaja na Krasu in Vipavski dolini.

Zanima jo tudi vloga družboslovno-humanističnih ved pri zagotavljanju socialno povezane skupnosti, ohranjanju kulturnih različnosti in razvoju konkurenčne in tehnološko razvite družbe.

Izbrane publikacije

FAKIN BAJEC, Jasna. An integrated approach to the revitalization, safeguarding and management of cultural heritage: how to establish a durable and active local group of stakeholders. Annales: anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2020, letn. 30, št. 2, str. 285-300.

FAKIN BAJEC, Jasna. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: na razpotju med neoliberalizmom in prostovoljstvom v okviru dediščinskih društev. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2020, letn. 30, str. 69-88.

FAKIN BAJEC, Jasna. Vključevanje skupnosti v razvoj in upravljanje kulturne dediščine v aplikativnih evropskih projektih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2020, 60, št. 1, str. 90-100.

FAKIN BAJEC, Jasna. The interpretation and utilization of cultural heritage and its values by young people in Slovenia : is heritage really boring and uninteresting?. Etnološka tribina : godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 2019, vol. 49, no. 42, str. 173-193.

POGAČAR, Martin, FAKIN BAJEC, Jasna, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SMREKAR, Aleš, TIRAN, Jernej. Promises and limits of participatory urban greens development : experience from Maribor, Budapest, and Krakow. V: NARED, Janez (ur.), BOLE, David (ur.). Participatory research and planning in practice, (The urban book series, ISSN 2365-757X). Cham (Switzerland): Springer Open. cop. 2020, str. 75-89.

FAKIN BAJEC, Jasna (soavtor in urednik). Community-sourced cultural heritage valorization model. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020.

FAKIN BAJEC, Jasna. Mreženje znanj in vzdržni razvoj lokalnih skupnosti : realnost ali utopija?. V: BATINA, Klementina (ur.), et al. Etnologija i selo 21. stoljeća : tradicionalno, ugroženo, kreativno = Etnologija in vas v 21. stoletju : tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. cop. 2018, str. 17-39

LIČEN, Nives, FINDEISEN, Dušana, FAKIN BAJEC, Jasna. Communities of practice as a methodology for grassroots innovation in sustainable adult education. Andragoška spoznanja, 2017, letn. 23, št. 1, str. 23-39.

FAKIN BAJEC, Jasna. Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica, 2016, vol. 28, str. 21-45.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Zaposlitve

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU (od 2003)

Osnovna šola Komen (2002 – 2003) 

Izobrazba

doktorat, 2010, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov doktorske disertacije: »Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu«.

diploma (profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja) 2002, Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Skupna diploma: »Komen – kraški Pariz: Razvoj turizma v Komnu in okoliških kraških vaseh v času med prvo in drugo svetovno vojno«.

Pedagoška dejavnost

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Kulturna zgodovina, od 2009 – Predmet: Kulturna dediščina v historični perspektivi (predavanja in seminar)

Raziskovalne teme

kulturna dediščina, tradicija, identiteta, spomin, razvoj ekoturizma in ekokmetijstva, trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, zgodovina in etnologija Krasa