doktorica znanosti s področja etnologije, prof. zgodovine, znanstvena sodelavka

naslov:                    Raziskovalna postaja Nova Gorica

                                 Delpinova 12,

                                 5000 Nova Gorica

Telefon:
+386 31 322 387
Telefon lab.:
+386 5 335 73 25
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni interesi Jasne Fakin Bajec, ki deluje na Raziskovalni postaji Nova Gorica, vključujejo: socialnopolitični, ekonomski in razvojni pomen kulturne dediščine v sodobnem, globalnem svetu; razvoj participativnih metod in orodij za vzpostavljanje integriranega pristopa pri varovanju in upravljanju kulturne dediščine (razvoj načinov sodelovanja politične in strokovne javnosti, gospodarstvenikov in drugih lokalnih prebivalcev); pomen kulturnih praks za doseganje trajnostnega razvoja; opolnomočenje in vključevanje marginalnih skupin in mladih v dediščinske prakse; načini ohranjanja kulturnih in človekovih pravic pri razvoju kulturnih praks. Raziskave in implementacijo teoretičnih spoznanj s področja kulturnih in dediščinskih študij izvaja na Krasu in Vipavski dolini.

Zanima jo tudi vloga družboslovno-humanističnih ved pri zagotavljanju socialno povezane skupnosti, ohranjanju kulturnih različnosti in razvoju konkurenčne in tehnološko razvite družbe.

Izbrane publikacije

Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica, ISSN 1330-3627, 2016, vol. 28, str. 21-45, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253563, doi: 10.17234/SEC.28.2. [COBISS.SI-ID 40920109].

Cultural heritage practices and life-long learning activities for fostering sustainable development in local communities. V: PINTON, Simona (ed.), ZAGATO, Lauso (ed.). Cultural heritage: scenarios 2015-2017, (Sapere l'Europa, sapere d'Europa, ISSN 2610-9247, 4). Venice: Ca' Foscari - Digital Publishing. 2017, str. 693-710. http://ecf.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-179-9/ [COBISS.SI-ID 42676781]

Mreženje znanj in vzdržni razvoj lokalnih skupnosti: realnost ali utopija?. V: BATINA, Klementina (ur.), et al. Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno. 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Etnologija in vas v 21. stoletju: tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno. 14. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 2018, str. 17-39 [COBISS.SI-ID 43069741]

Vloga etnologa in kulturnega antropologa pri razvoju družbe znanja na primeru Društva gospodinj in dramske skupine s Planine pri Ajdovščini. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 2015-2016, št. 39/40, str. 261-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 40918829].

The uses of cultural heritage for innovative development of rural communities. V: AMOÊDA, Rogério (ur.), LIRA, Sérgio (ur.), PINHEIRO, Cristina (ur.). Heritage 2014. Portugal. 1st ed. Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, cop. 2014, str. 153-162, doi: 10.14575/gl/heritage2014/0015. [COBISS.SI-ID 37456429].

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Zaposlitve

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU (od 2003)

Osnovna šola Komen (2002 – 2003) 

Izobrazba

doktorat, 2010, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov doktorske disertacije: »Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu«.

diploma (profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja) 2002, Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Skupna diploma: »Komen – kraški Pariz: Razvoj turizma v Komnu in okoliških kraških vaseh v času med prvo in drugo svetovno vojno«.

Pedagoška dejavnost

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Kulturna zgodovina, od 2009 – Predmet: Kulturna dediščina v historični perspektivi (predavanja in seminar)

Raziskovalne teme

kulturna dediščina, tradicija, identiteta, spomin, razvoj ekoturizma in ekokmetijstva, trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, zgodovina in etnologija Krasa