doktorica znanosti s področja etnologije, prof. zgodovine, znanstvena sodelavka

naslov:                    Raziskovalna postaja Nova Gorica

                                 Delpinova 12,

                                 5000 Nova Gorica

Telefon:
+386 31 322 387
Telefon lab.:
+386 5 335 73 25
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni interesi Jasne Fakin Bajec, ki deluje na Raziskovalni postaji Nova Gorica, vključujejo:  socialnopolitični, ekonomski in razvojni pomen kulturne dediščine v sodobnem, globalnem svetu; razvoj metod in tehnik dela za vzpostavljanje različnih oblik sodelovanja nosilcev in upravljavcev dediščine (zlasti politične in strokovne javnosti, gospodarstvenikov in drugih lokalnih prebivalcev); pomen kulturnih praks za doseganje trajnostnega razvoja v lokalni skupnosti. Raziskave in implementacijo teoretičnih spoznanj izvaja na Krasu in Vipavski dolini.

Od leta 2010 vodi delo Razvojnega foruma Kras, katerega poslanstvo je oblikovati ustrezne pogoje za doseganje vzdržnega razvoja kraške krajine. Zanima jo tudi problematika vloge družboslovno-humanističnih ved pri zagotavljanju konkurenčnosti in inovativnosti sodobne, tehnološko razvite družbe.

Izbrane publikacije

 Cultural heritage and the role of voluntary associations in the process of achieving sustainable development in rural communities. Studia ethnologica Croatica, ISSN 1330-3627, 2016, vol. 28, str. 21-45, ilustr. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=253563, doi: 10.17234/SEC.28.2. [COBISS.SI-ID 40920109].

 

Vloga etnologa in kulturnega antropologa pri razvoju družbe znanja na primeru Društva gospodinj in dramske skupine s Planine pri Ajdovščini. Goriški letnik, ISSN 0350-2929, 2015-2016, št. 39/40, str. 261-273, ilustr. [COBISS.SI-ID 40918829].

 

Pilgrimage in the context of establishing sustainable development in rural communities. V: BAMBI, Gianluca (ur.), BARBARI, Matteo (ur.). The European pilgrimage routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas.Firenze: Firenze University Press, 2015, parte 1, str. 209-223, zvd. http://www.fupress.com/archivio/pdf/2947_7307.pdf. [COBISS.SI-ID 38696749].  

 

The uses of cultural heritage for innovative development of rural communities. V: AMOÊDA, Rogério (ur.), LIRA, Sérgio (ur.), PINHEIRO, Cristina (ur.). Heritage 2014. Portugal. 1st ed. Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, cop. 2014, str. 153-162, doi: 10.14575/gl/heritage2014/0015. [COBISS.SI-ID 37456429].

 

Interpretations of stone in the Karst yesterday, today and tomorrow. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), et al. Stone narratives: heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str. 13-26, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-95-4.pdf. [COBISS.SI-ID 39167021].

 
Intangible cultural heritage as a medium for the establishment of sustainable development. V: Sharing cultures 2013. Portugal: Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável: = Green Lines Institute for Sustainable Development, 2013. [COBISS.SI-ID 35943981].

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Zaposlitve

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU (od 2003)

Osnovna šola Komen (2002 – 2003) 

Izobrazba

doktorat, 2010, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; naslov doktorske disertacije: »Kulturna dediščina med tradicijo in inovacijo na Krasu«.

diploma (profesorica zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja) 2002, Oddelek za zgodovino in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Skupna diploma: »Komen – kraški Pariz: Razvoj turizma v Komnu in okoliških kraških vaseh v času med prvo in drugo svetovno vojno«.

Pedagoška dejavnost

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, Kulturna zgodovina, od 2009 – Predmet: Kulturna dediščina v historični perspektivi (predavanja in seminar)

Raziskovalne teme

kulturna dediščina, tradicija, identiteta, spomin, razvoj ekoturizma in ekokmetijstva, trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, zgodovina in etnologija Krasa