UGB - Mestne zelene površine - Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja mestnih zelenih površin za bolj zdravo in bivanju prijazno mestno okolje

Osnovni Podatki

Opis

 

Življenje v velikih mestih, s parkom ali vrtom v bližini, predstavlja vedno večjo prednost na trgu iskalcev nepremičnin, saj bližina zelenih površin hkrati ponuja tudi boljšo kvaliteto življenja. Urbane zelene površine ne zagotavljajo zgolj prostočasnih dejavnosti oz. rekreativnih površin, temveč predstavljajo tudi »zračni filter«, ki zmanjšuje mestni hrup in vpliva na kvaliteto mestnega zraka. V kolikor pa urbane zelene površine niso pravilno vzdrževane, se lahko kmalu spremenijo v breme in stalno "bojno polje" med prebivalci in pristojnimi organi. Zeleni pasovi, ki se pogosto širijo v manjših naseljih znotraj velikih mest, so tudi "pljuča" gosto naseljenih površin, ki lahko zagotovijo različne okoljske, socialne in gospodarske koristi. Za dosego tega pa tradicionalni pristopi odločujočih akterjev niso več dovolj učinkoviti.

Da bi urbane zelene površine lahko trajnostno upravljali tudi v 21. stoletju, bodo sodelavci projekta Urbani zeleni pasovi (UGB) razvili orodja in strategije s poudarki na sodelovanju s prebivalci in drugimi odločujočimi akterji. Z izboljšanjem zmogljivosti vseh akterjev, vpletenih v projekt UGB, bo skupno sodelovanje pri upravljanju mestnih zelenih površin postalo bolj učinkovito ter usmerjeno v razvoj integriranega sistema ravnanja z okoljem. To bo pripeljalo tudi do večje biodiverzitete, izboljšanja kakovosti zraka, zmanjšanja mestnega hrupa, blažitvi vročinskih valov in k splošnem izboljšanju kakovosti življenja v mestih.

Pri projektu Urban Green Belts sodeluje 10 partnerjev iz sedmih držav, ki bodo razvili inovativne metode in orodja (glede na možnosti uporabe zelene infrastrukture, sodelovanja z mestnimi skupnostmi in koncepti upravljanja na več ravneh), ki podpirajo integrirane modele za pametno upravljanje mestnih zelenih površin. Da bodo nove rešitve za skupno upravljanje delovale, bodo partnerjinove pristope preverjali v pilotnih akcijah. Rešitve bodo zbrane v priročniku, ki bo služil kot vodilo pri reformi upravljanja zelenih površin. 

 

Več na spletni strani projekta: UGB - Mestne zelene površine 

Poročilo o zaključni konferenci projekta UGB (Budimpešta, maj 2019)

Publikacija Zeleno je dobro 


Tip
Projekt

Tip projekta
INTERREG

Ključne besede
kakovost bivanja
življenjske prostor
modeli za trajnostno upravljanje
urbane zelene površine