Kraji spomina, kraji meje: spomin in identiteta na slovensko-italijanskem mejnem območju v dolgem dvajsetem stoletju

fundamental research project
Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Prof. dr. Tanja Petrović
 • Naslov v izvirniku

  Kraji spomina, kraji meje: spomin in identiteta na slovensko-italijanskem mejnem območju v dolgem dvajsetem stoletju

 • Sodelavci

  Prof. dr. Oto Luthar
 • Trajanje

  od 01. julij 2014 do 30. junij 2017
 • Vodilni partner

  Univerza na Primorskem

 • Vodja projekta

  dr. Borut Klabjan, Univerza na Primorskem

 • Finančni vir

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
 • Partnerji

  dr. Tomislav Vignjević, Univerza na Primorskem, Vida Rožac Darovec, Univerza na Primorskem, dr. Mateja Režek, Univerza na Primorskem, dr. Jure Ramšak, Univerza na Primorskem, dr. Jože Pirjevec, Univerza na Primorskem, dr. Egon Pelikan, Univerza na Primorskem, dr. Miha Kosmač, Univerza na Primorskem, Manca Grgić Renko, Univerza na Primorskem, dr. Dragica Čeč, Univerza na Primorskem
Opis

Projekt se ukvarja s preučevanjem italijansko-slovenskega obmejnega prostora, kjer v primerjavi z drugimi evropskimi območji vprašanja politike spomina pogosto ostajajo zapostavljena. Cilj projekta je uporabiti in združiti orodja, ki jih ponujajo različna raziskovalna področja, da bi razumeli, kako se kultura spomina, politika spomina in spomin sam oblikujejo, prepletajo in prekrivajo na obmejnih in transnacionalnih območjih. Raziskava temelji na domnevi, da kraji spomina niso le topografska mesta, ampak zajemajo vse tiste, pogosto nematerialne točke, ki sestavljajo kolektivni imaginarij pokrajin.