Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kraji spomina, kraji meje: spomin in identiteta na slovensko-italijanskem mejnem območju v dolgem dvajsetem stoletju
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. julij 2014–30. junij 2017
Opis

Projekt se ukvarja s preučevanjem italijansko-slovenskega obmejnega prostora, kjer v primerjavi z drugimi evropskimi območji vprašanja politike spomina pogosto ostajajo zapostavljena. Cilj projekta je uporabiti in združiti orodja, ki jih ponujajo različna raziskovalna področja, da bi razumeli, kako se kultura spomina, politika spomina in spomin sam oblikujejo, prepletajo in prekrivajo na obmejnih in transnacionalnih območjih. Raziskava temelji na domnevi, da kraji spomina niso le topografska mesta, ampak zajemajo vse tiste, pogosto nematerialne točke, ki sestavljajo kolektivni imaginarij pokrajin.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

dr. Dragica Čeč, Univerza na Primorskem • Manca Grgić Renko, Univerza na Primorskem • dr. Miha Kosmač, Univerza na Primorskem • dr. Egon Pelikan, Univerza na Primorskem • dr. Jože Pirjevec, Univerza na Primorskem • dr. Jure Ramšak, Univerza na Primorskem • dr. Mateja Režek, Univerza na Primorskem • Vida Rožac Darovec, Univerza na Primorskem • dr. Tomislav Vignjević, Univerza na Primorskem

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)