Historične interpretacije 20. stoletja

Osnovni Podatki

Opis

V okviru progama "Historične interpretacije 20. stoletja" se posvečamo preučevanju in razmisleku o raznovrstnih oblikah spominskih praks, povezanih z dogodki, ki so v Sloveniji in jugovzhodni Evropi pomembno zaznamovali 20. stoletje. Pri tem nas zlasti zanima večplastnost odnosa med spominom in zgodovino, njuna družbena vloga in politična relevatnost v kontekstu rab preteklosti v sedanjosti ter kolektivnih imaginacijah prihodnosti. Ukvarjamo se s kritično analizo znanstvenih diskurzov in zgodovinjenja preteklosti 20. stoletja, s posebnim poudarkom na historiografskih pripovedih o jugoslovanski preteklosti. Naše razumevanje zgodovine in spomina temelji na predpostavki, da pojmi in kategorije, ki jih uporabljamo za opisovanje preteklih dogodkov ali preteklih družbenih sistemov v sebi že vnaprej vsebujejo vrednostne oznake, simbolne vrednosti in se povezujejo s širšimi pojmovnimi sistemi. Lotevamo se analize zgodovinskih interpretacij v različnih medijih (tisk, glasba, literatura, umetnost, digitalni mediji), v različnih družbenih prostorih in raziskujemo vpliv tehnoloških pogojev na te procese. Naše raziskave so geografsko, zgodovinsko in kulturno umeščene na prostore in prekrivanja prostorov nekdanje Jugoslavije, Balkana, Jugovzhodne in Centralne Evrope.


Tip
Program

Ključne besede
popularna kultura
mediji
afekt
spomin
zgodovinopisje