Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2016–30. september 2018
Opis

Čeprav se danes iskanje alternativ zdi pomembneje kot kadar koli v preteklosti, moramo hkrati vedeti, da je iskanje, zamišljanje in udejanjanje alternativ proces z dolgo zgodovino, in da je bilo to iskanje tista bistvena sila, ki je izoblikovala zgodovino modernega sveta. Zato je nujno raziskovanje ozadij iskanja alternativ: zakaj in za koga so bile pomembne alternative obstoječim režimom v različnih zgodovinskih in družbeno-političnih kontekstih. Razvozljati je treba, kdo so bili akterji udejanjanja alternativ in, nenazadnje, kaj je »biti alternativa« v določenem zgodovinskem trenutku sploh pomenilo.

Razumevanje tega nam bo omogočilo poglobljeno razumevanje ne samo trenutnih razmer v politiki, družbi in gospodarstvu ter kulturi, ampak bo ponudilo tudi ustrezno orodje, s katerim lahko zagrabimo širše dinamike političnih, družbenih in gospodarskih procesov.