Skip to main content
Dr. Valter Cvijić

asistentvalter.cvijic@zrc-sazu.siOd oktobra 2013 študent doktorskega programa Balkanski študiji na Fakulteti za družbene vede in mladi raziskovalec na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. V doktorski disertaciji se ukvarja s transformacijami dela in razredne subjektivitete v post-socialistični Srbiji.

2009     Myths of Modernity: Peonage and Patriarchy in Nicaragua. Elizabeth Dore. Durham, NC: Duke University Press, 2006. (recenzija). Anthropology of Work Review 30(3): 112-113.

2011     Misliti družbo, ki (se) sama ne misli. Kramberger, Taja in Drago Braco Rotar. (recenzija). Družboslovne razprave 27(68): 103-105.

2008     Vsakdo ima rad dobro sušo. Sainath, Palagummi. New Delhi: Penguin, 1996. (prevod). Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 36 (234): 137-146.

Zaposlitev:

Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

Izobrazba:

2009 Družboslovna informatika (dodiplomski študij 1. stopnje). Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

2012 KREOL/CREOLE – Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (podiplomski študij 2. stopnje), Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Jeziki:

slovenščina (materni jezik), angleščina (tekoče), srbohrvaščina (tekoče), nemščina (dobro), španščina (osnovno)

Prispevki na konferencah:

“The Biopolitics of European Immigration”, CREOLE Intensive Programme, Vienna, Austria, August, 2010.

Raziskovalne teme:

antropologija post-socializma, transnacionalni in globalni procesi, pravo in družba, antropologija varnosti, ekološka antropologija, bioekonomija