Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kulture dela od socializma do EU: Slovenija in Hrvaška v primerjalni perspektivi
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2014–31. december 2015
Opis

Cilj bilateralnega projekta je raziskati zgodovinske in kulturološke dimenzije dela v posameznih obdobjih socialistične Jugoslavije, hkrati pa tudi posledice sprememb v razumevanju, organizaciji in režimih dela v dveh postsocialističnih državah – na Hrvaškem in v Sloveniji. Raziskovanje je primarno usmerjeno v delovni vsakdan posameznika, družine in skupnosti, pozornost pa bo posvečena tudi raziskovanju kulture prostega časa.

Poleg tega pri raziskovanju obravnavamo tranzicijo »od industrijske proizvodnje k digitalnim tehnologijam«, ki jo spremljata globalizacija in fragmentacija proizvodnega procesa, in ki ne vpliva zgolj na načine, na katere ljudje razumejo lastno delo, temveč tudi na njihove emocije, afekte in aspiracije.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

dr. Igor Duda, CKPIS, Univerza Jurja Dobrila, Pulj • dr. Lada Duraković, CKPIS, Univerza Jurja Dobrila, Pulj • dr. Boris Koroman, CKPIS, Univerza Jurja Dobrila, Pulj • dr. Andrea Matošević, CKPIS, Univerza Jurja Dobrila, Pulj