Skip to main content
Dr. Katja Kobolt


T +386 1 470 6538

F +386 1 42 55 253

katja.kobolt@zrc-sazu.si


Povezave


Katja Kobolt je komparatiska in raziskovalka znotraj študij kulture. Vse od diplomskega študija primerjalne književnosti in literarne zgodovine ter novinarstva na Univerzi v Ljubljani (1996–2002), meddisciplinarnega doktorskega študija literarnih ved na LMU München (2002-2010) in preko dolgoletnega kuratorskega delovanja svoj raziskovalni interes namenja kritičnemu, predvsem feminističnemu posredovanju v procese spominjanja, zgodovinjenja in institucionalizacije. Posebej jo zanimajo vednostna, kulturnomaterialna ter družbena hegemonizacija institucij umetnosti in kulture predvsem v navezavi na vprašanja medpresečnosti in družbenoreproduktivnega dela. V okviru tega še posebej raziskuje žensko avtorstvo v jugoslovanskem, pojugoslovanskemu ter vzhodnoevropskem prostoru.

Kot raziskovalka / štipendistka sklada Marie Skłodowska-Curie na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU dr. Kobolt trenutno raziskuje ilustratorke v založništvu za otroke v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (1945– 1991) ter zanj značilne in spreminjajoče se produkcijske in kulturnopolitične pogoje. Poseben poudarek namenja infrastrukturnim vprašanjem ter koncepcijam otroštva, družine, družbenoreproduktivnega dela, estetske vzgoje in subjektivacije ter njihove družbene umestitve v različnih jugoslovanskih časovnostih in prostorih.

Dr. Kobolt je v sodelovanju z različnimi ustanovami, univerzami in deležniki civilne družbe spodbudila in realizirala raziskovalne, izobraževalne, založniške, umetniške in kulturne projekte ter sledila raziskovanju, publiciranju in poučevanju. Delovala je mdr. kot tiskovna predstavnica in nazadnje kot umetniška in izvršna direktorica Mesta žensk - Društva za promocijo žensk v kulturi (2000-2008), soustanoviteljica postjugoslovanskega feminističnega kuratorskega kolektiva Red Mined (2011-2017) in umetniške raziskovale platforma N*A*I*L*S hacks*facts*fictions (2018-) ter kot raziskovalka in kuratorka projekta No Stop Non Stop (2016-2019) o reprezentaciji migracij ter Roževine zgodovine (2019-2020), raziskave kozmetike v družbi in času. Dr. Kobolt je poučevala kot gostujoča predavateljica in docentka na Humboldt-Universität zu Berlin, gostujoča predavateljica na Universität der Künste Berlin in Ludwig-Maximilians Universität München. Kot raziskovalka je zaposlena na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, deluje tudi kot docentka na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici.

 

 

(Soavtorica) Petja, Grafenauer (ur.) Corneous Stories: Cosmetics in Society and Time. Ljubljana: City of Women – Association for the Promotion of Women in Culture, University of Ljubljana The Academy of Fine Arts and Design, 2020. [COBISS.SI-ID - 28783363]

How to Speak Precarious Histories from a Precarious Position? Form(s) of knowledge. Nothing is given …. V: Buden, Boris in Dokuzović, Lina (ur.). They’ll Never Walk Alone. The Life and Afterlife of Gastarbeiters. Dunaj: transversal texts, 2018, 125–144. [COBISS.SI-ID - 70900227]

Meine lieben Mit/Bürger*innen! : von Plätzchenbacken, Garichtssälen, Moscheen und Subjektivierungsphantasien = My dear fellow citizens! : on baking cookies, courtrooms, mosques and subjectivisation fantasies. V: Warsza, Joanna (ur.). A city curating reader : Public Art Munich 2018 : performative art in the city = performative Kunst in der Stadt. München: Public Art Munich,  2018, 318-334. [COBISS.SI-ID - 71358979]

Atlantis. Zu Kontext und Pragmatik postjugoslawischer Kunst. V: Richter, Angela in Matijević, Tijana (ur.). Schwimmen gegen den Strom? Diskurse weiblicher Autorschaft im postjugoslawischen Kontext. Berlin: Slavica Varia Halensia/LIT Verlag, 2018, 189–209. [COBISS.SI-ID - 71063811]

Post-Yugoslav Contemporary Art Practice as a Generating Force of Emancipatory Memory and Politics. Ìñtèrkùltùràlnòst : časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije

11,  2016, 119–128. [COBISS.SI-ID - 70892803]

(Soavtorica) Jelena Petrović (ur.) No One Belongs Here More Than You. The Living Archive: Curating Feminist Knowledge. Beograd: Kulturni center Beograd, Cicero, 2014. [COBISS.SI-ID - 70948611]

(Soavtorica) Lana Zdravković  (ur.). Performative Gestures - Political Moves. Women Performance Artists in Eastern Europe. Zagreb: Red Athena UP, 2014. [COBISS.SI-ID - 3724379]

Feminist Curatorial Practices and Feminist Canon-Building Strategies as Political Actions. V: Kivimaa, Katrin (ur.). Working with Feminism: Curating and Exhibitions in Eastern Europe. Tallinn: Tallinn University Pres, 2012, 40–63. [COBISS.SI-ID - 71047939]

Wahlverwandschaften: Kunst und Erinnerung im Libanon und in Bosnien-Herzegowina. V:  Jakiša, Miranda in Pflitsch, Andreas (ur.). Jugoslavien – Libanon Verhandlung von Zugehörigkeit in fragmentierten Gesellschaften (Literatur - Musik - Kunst – Film). Berlin: Kadmos, 2012, 318–333. [COBISS.SI-ID - 31852125]

Nezadovoljna bela ženska od dvojne k trojni obremenjenosti ali ujetnica dialektike vica. V: Petrović, Jelena in Arsenijević, Damir (ur.). Feminizam : politika jednakosti za sve : specialni broj časopisa za žensku književnost i kulturu Profemina. Beograd: Fond B92, 2011, 19-26. [COBISS.SI-ID - 47152738]

Frauen schreiben Geschichte(n): Krieg, Geschlecht und Erinnern im ehemaligen Jugoslawien. [Women Writing (Hi)Stories: War, Gender and Memory in ex-Yugoslavia]. Celovec/Dunaj: Drava. [COBISS.SI-ID - 1303291]

(Soavtorica) Jelena Petrović in Damir Arsenijević (ur.) Gender Literature and Cultural Memory in the Post-Yugoslav Space. Ljubljana: City of Women and ZAK, 2009.  [COBISS.SI-ID - 249224960]

Smrt u Muzeju moderne umjetnosti Alme Lazarevske – ili : Zašto se ratna literatura ženskih autora (spisateljica) ne recipira kao književnost o ratu [Death in the  Museum of Modern Art by Alma Lazarevska –or why war literature by women authors has been not considered as literature about war].  Sarajevske sveske, 14. [COBISS.SI-ID - 71356163]

Vse publikacije (COBISS) https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search/expert?c=as%3D56669&db=cobib&mat=allmaterials

Izbrani projekti

Roževina zgodovine: Kozmetika v družbi in času, Mesto žensk – Društvo za promocijo žensk v kulturi v sodelovanju z Goethe-Institut Ljubljana, Univerzo v Ljubljani / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje / Slovenija, Nemčija, 2019-2020, raziskovalna in umetniška koordinatorica, predavateljica, urednica: http://2020.cityofwomen.org/en/content/corneous-stories-cosmetics-society-and-time

Diskurzivni, umetniški in publicistični program Lothringer13 Florida, München / Nemčija, 2016–2019, programska in poslovna  sovodja: https://www.lothringer13florida.org/

no stop non stop, 50 let sporazuma BRD-SFRJ o delavcih na začasnem delu v tujini, forum program, razstava in publikacija, Lothringer 13 Halle, Balkanet e.V. München / Nemčija, 2015–2019, raziskovalka, umetniška in poslovna direktorka, urednica, organizatorka:https://balkanet.de/no-stop-non-stop-ausstellung-und-forum-exhibition-and-forum/

D’Est, multikuratorska platforma za raziskovanje video umetnosti o posocialističnih transformacijah, Berlin / Nemčija, 2018, raziskovalka in kuratorka, piska: https://www.d-est.com/

Der Fahrende Raum, umetniška vzgoja in diskurzivni program, Kultur und Spielraum, München, / Nemčija, 2016–2017, programska sodirektorka, umetniška pedagoginja: https://archiv.fahrender-raum.de/

The 54. October Salon/No One Belongs Here More Than You, Beograd, razstava, diskurzivni in umetniškovzgojni program, publikacije / Serbija, Nemčija, 2013–2014, raziskovalka,  sodirektorka, organizatorka, urednica

A Space Called Public München, kuratorji Elmgreen & Dragset, razstava, diskurziven program, publikacija, München / Nemčija, 2013, organizatorka, finančna administratorka, raziskovalka: https://aspacecalledpublic.com

The Living Archive editions, diskurzivni, umetniškovzgojni, umetniški in publicistični program in razstava, Centre for Women Studies Zagreb, Akademija za likovno umetnost in oblkikovanje Ljubljana, MOTA, Human Rights Centre Sarajevo, Open Space in VBKÖ Dunaj, / Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Slovenija, Avstrija, Švedska, 2011–2015, raziskovalka, umetniška sodirektorka, piska, urednica, organizatorka: https://bringintakeout.wordpress.com/

Cross Border Experience konferenca, Mirovni inštitut Ljubljana / Slovenija, 2011, umetniška direktorka, raziskovalka, organizatorka: https://www.mirovni-institut.si/projekti/izkusnja-brez-meja-cross-border-experience/

Performative Gestures Political Moves, simpozij o performerkah v vzhodni Evropi, Mesto žensk in ZRC SAZU, Ljubljana / Slovenija, 2010, iniciatorka, organizatorka, moderatorka, urednica: https://www.erstestiftung.org/en/publications/performative-gestures-political-moves/

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk in 13. in 14. Festival Mesto žensk,  Ljubljana / Slovenija, 2006-2008, programska  in poslovna sodirektorka, raziskovalka, urednica:

http://www.cityofwomen.org/sl/content/2007/izhodisca/

http://www.cityofwomen.org/sl/content/2008/izhodisca/

12. Mednarodni festival Mesto žensk, Ljubljana / Slovenija, 2006, organizacijska koordinatorka: http://www.cityofwomen.org/sl/content/2006/izhodisca/

Spol, Literatura in kulturni spomin v kontekstu jugovzhodne Evrope, simpozij Mesta žensk, Cankarjev dom, ISH-Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljana, Slovenija, 2006, iniciatorka, organizatorka, moderatorka urednica: http://www.cityofwomen.org/sl/content/2006/projekt/simpozij-mesta-zensk-2006

Warmarkt Inc. umetniška raziskovalna platforma o vojni ekonomiji, Škuc galerija, Ljubljana; Kunstarkaden, München / Nemčija, Slovenija, 2006, so-iniciatiorka, raziskovalka, urednica

6., 7., in 9. Mednarodni festival Mesto žensk, Ljubljana / Slovenija, 2000–2005, komunikacija in PR:

http://www.cityofwomen.org/sl/content/2004/tranzicija-za-nami-dobrodosli-v-prihodnost

http://www.cityofwomen.org/sl/content/2001/izhodisca/

http://www.cityofwomen.org/sl/content/2000/izhodisca/

Station Transition, junge slowenische Kunst, Balkanet e.V. in Südost-Institut, München / Nemčija, 2003–2004, umetniška vodja, organizatorka, urednica: http://balkanet.de/stationtransition.html

 

 

Zaposlitev

Marie Skłodowska-Curie raziskovalna sodelavka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ZRC SAZU.

Izobrazba

doktorat, 2010, Frauen schreiben Geschichte(n): Krieg, Geschlecht und Erinnern im ehemaligen

Jugoslawien [Ženske pišejo zgodbe/zgodovino: vojna, spol in spomin v bivši Jugoslaviji]. Doktorski program The Class of Literature / Graduate School Language & Literature München, Ludwig-Maximilians-Universität München / Nemčija

Diploma, 2002, Filozofska fakulteta / Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; Fakulteta za družbene vede / Katedra za novinarstvo, Univerza v Ljubljani / Slovenija

Izbrana gostujoča predavanja in predstavljanja na konferencah

Curating (from) the margins – possible inimaginary templates, seminar Kammerspiele München v sodelovanju z Rijksuniversiteit Groningen / Theaterwissenschaft, Universität Göttingen / Ethnologie, Universität Frankfurt / Dramaturgie, Royal Central School of Speech and Drama London und Hochschule München / Nemčija, 27 maj 2018

(A)Politicality of Retroutopia through Private: Public ReConfigurations. The Films by Jasmina Cibic, vabljeno predavanje pri Female Identities in the Post-Utopian. Perspectives on Post-Socialism from Art and Theory, University of Fine Arts, Hamburg / Nemčija, 19–20 januar 2017

How to speak precarious histories from a precarious position? Form(s) of knowledge. Nothing is given …, konferenca They’ll Never Walk Alone: Remembering Gastarbeiters in the Neoliberal Age, eipcp – European Institute for Progressive Cultural Policies, Depot, Dunaj / Avstrija, 6–7 oktober 2016       

How to Think Women’s Authorship (in post-Yugoslav Condition)? Cases of War Literature and Performativity, simpozij Schwimmen gegen den Strom? Diskurse weiblicher Autorschaft im postjugoslawischen Kontext, Martin-Luther-Universität, Seminar für Slavistik, Halle / Nemčija, 26–29 november 2015

The Bring In Take Out Living Archive: The Facets of Feminist Curating, konferenca Writing / Curating / Making Feminist Art Histories, Edinburgh College of Art, Edinburgh / Velika Britanija, 27–28 marec 2014  

“Troubled Agency”. Thesen zum Kontext und Pragmatik (postjugoslawischer) Kunst, predavnaje WissenschaftLITERATUR: Inszenierungen des Dissens, Humboldt Universität zu Berlin, Department of Slavic and Hungarian Studies / Nemčija, 8 januar 2014   

Contemporary Art in Ex-Yugoslavia: Loci of (Re)Politisation, predavanje University College London, School of Slavonic and East European Studies, London / UK, 20 marec 2012     

Feminist Curatorial Practices and Feminist Canon-Building Strategies as Political Actions, simpozij Common Differences: Issues for Feminist Curating in Post-Socialist Europe, Academy of Visual Arts, Talin / Estonija, 27–28 maj 2011            

War, Art and Memory, predavanje na konferenci Nach den Kriegen: Narrationen, Erinnerungen und Aufarbeitung der Kriege in Ex- Jugoslawien, Südost-Institut, Regensburg / Nemčija, 10–13 december 2009

A comparative approach to the Bosnian-Croatian-Serbian literature as a transnational political practice, predavanje na simpoziju On (Trans)Nationalism In The Mediterranean, The St Antony’s College University of Oxford, Oxford /Velika Britanija, 26–28 maj 2006      

Jeziki in dodatne veščine in znanja

Jeziki: slovenski (materni jezik); nemški, angleški, bosanski/hrvaški/srbski (zelo dobro govorjenje, zelo dobro pisanje); francosko (osnovno)

Dodatno znanje: Snovanje in organiziranje razstav in dogodkov – znanstvenih, umetniških in kulturnih, komunikacija in odnosi z javnosti

Poučevanje

Gostujoča predavateljica The Faculty of History and Art / Intitute for Art Pedagogy, Ludwig-Maximilians-Universität München / Nemčija, 2018-2020

Gostujoča predavateljica College of Fine Arts / Institute for Art, UDK Berlin University of Arts / Nemčija, 2018

Docentka Faculty of Language, Literature and Humanities / Department of Slavic and Hungarian Studies, Humboldt Universität zu Berlin / Nemčija, 2013-2014

Gostujoča predavateljica Faculty of Language, Literature and Humanities / Department of Slavic and Hungarian Studies, Humboldt Universität zu Berlin / Nemčija, 2010

Mednarodne štipendije

MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) raziskovalna štipendija, 2021–2024

Doktorska štipendija DAAD (German Academic Exchange Service) / Nemčija, 2002–2005

Doktorska štipendija za enake možnosti žensk v raziskovanju in univerzitetnem poučevanju Bayerische Gleichstellungsförderung / LMU München / Nemčija, 2005–2006

AD Futura štipendija / Slovenija, 2002–2005

Članstva

Članica upravnega odbora / Društvo za promocijo znanosti in kulture Jugovzhodne Evrope Balkanet e.V., München / Nemčija, 2016–2020  

Članica upravnega odbora (2006–2008) in članica društva (od 2009)  / Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk, Ljubljana / Slovenija

Ustanovitvena članica društva (od 2008) / Association for Culture inArt – Crvena, Sarajevo / Bosna in Hercegovina

Raziskovalne teme

splošna področja raziskovanja: literarna teorija in primerjalna književnost, kulturna zgodovina, zgodovina kolektivnih identitet in spominov, študije spolov, zgodovina umetnosti in arhitekture, vizualne umetnosti, performativne umetnosti, oblikovanje

specifična področja raziskovanja: južnoslovanske študije, (po-)jugoslovanske študije in (post-)socialistične študije