Spol v akademski sferi: raziskovanje neenakosti v zgodnjih stopnjah kariere v primerjalni perspektivi

bilateralni projekt
Osnovni Podatki

Opis

Cilj projekta je proučiti tematiko neenakosti spolov v akademski sferi s primerjalnega vidika. Projekt temelji na obsežnih raziskavah o spolu, ki sta jih oba projektna partnerja opravila tako v slovenskih kot v srbskih akademskih ustanovah. Pri tem je uporabljen pristop, s katerim se osredotočamo na poglavitne težave in izzive neenakosti med spoloma v zgodnjih obdobjih akademskih karier ter na povezave s socialistično zapuščino v obeh državah. V okviru projekta bomo proučili, na kakšen način je skupna zgodovinska izkušnja jugoslovanskega socializma in s tem povezane politike enakosti spolov, povezane s sedanjimi neenakostmi spolov v zgodnjih fazah znanstvenih karier, zlasti na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, saj skrbstvene prakse vplivajo na karierna napredovanja žensk v akademski sferi. Takšen pristop vidimo kot še posebej ustrezen v primerih, ko želimo analizirati (in odpravljati) skupne ranljivosti in nestabilnosti, katerih posledica je primanjkljaj ženskih znanj na akademskem področju, ki ga povzročajo globalni procesi neoliberalizacije akademske sfere.

Cilji projekta:

  1. Določiti razlike in podobnosti med Slovenijo in Srbijo na področju neenakosti spolov v akademski sferi ter jih obravnavati z vidika skupne socialistične zapuščine.
  2. Analizirati vlogo spola v transnacionalnih procesih neoliberalizacije in komodifikacije akademske sfere s poudarkom na nacionalni, regionalni in transnacionalni ravni.
  3. Spodbujati izmenjavo dobrih praks z namenom produkcije novega znanja, ki ga bo mogoče uporabiti za boj proti spolnim stereotipom v akademskih ustanovah.
  4. Ponuditi boljše razumevanje različnih akterjev v akademski sferi, predvsem žensk ter njihovih strategij za boj proti stereotipom in načinov za opolnomočenje v povezavi s širšimi globalnimi procesi.
  5. Edinstven prispevek na področju raziskav spolov z novim znanjem, ki ga bo mogoče uporabiti pri političnih ukrepih na akademskem področju za boljši dostop do talenta žensk v Sloveniji in Srbiji.