Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kolektivni spomin in kulturna dinamika
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. december 2016
Šifra:
P6-0347 (A)
Opis

Štiri leta izrazito interdisciplinarnega in medinstitucionalnega raziskovanja širokega spektra procesov, ki odločilno opredeljujejo kolektivni spomin na svet po drugi svetovni vojni ter zlasti na prelomne dogodke pred in po letu 1989 so dala vzpodbudne rezultate. Zato se v naslednjem programskem obdobju še bolj osredotočamo na analizo kulture oblikovanja in preoblikovanja sodobnih spominskih praks ter dinamike kulturnih procesov, ki jih omenjene prakse odločilno zaznamujejo.

 

Sodobna kultura spominjanja namreč ne vpliva samo na politike preteklosti oz. režime pisanja zgodovine / historične interpretacije, temveč skozi različne kulturne (literaturo, interent, film, likovno umetnost ...) in družbene prakse odločilno zaznamuje  vsakdanje življenje državljank in državljanov. Razvoj medijskih tehnologij in strategij je upravljanje s spominom morda iztrgal iz domene političnega, vendar pa politično še nikoli ni bilo tako tesno prežeto z interpretacijo preteklosti, kot v obdobju po socializmu.

Vodja programa

Vodja programa na ZRC

Partnerji

Tanja Badalič • doc. dr. Katja Mihurko Poniž • dr. Ana Toroš • dr. Aleš Vaupotič

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)