Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. april 2017–31. marec 2019
Opis

Projekt raziskuje, kako je bila glasba uporabljena v memoralizaciji protinacističnega in protifašističnega upora med drugo svetovno vojno v Sloveniji in Nemčiji po letu 1991. Projekt v ospredje postavlja glasbo kot značilen medij za reinterpretacijo in oživljanje preteklosti, s posebnim poudarkom na politiki spomina druge svetovne vojne. Glasba in njena vloga pri oblikovanju spomina sta šele pred kratkim dobili znanstveno pozornost muzikologije in študij spomina, in še vedno v veliki meri ostajata neznani področji za kritično analizo. Cilj projekta je zapolniti to vrzel in poudariti, da glasba ponuja edinstvene priložnosti za raziskovanje spominskih praks in njihovih kompleksnosti. Projekt naslavlja prepletanje nacionalnih in transacionalnih spominskih krajin z namenom spodbujanja skupnih vidikov vseevropskih perspektiv. Posebna pozornost je namenjena novim glasbenim virov in kolektivnim senzibilitetam, mobiliziranih v procesu. V tej luči projekt primerja družbe z različnimi izkušnjami med drugo svetovno vojno in z različnimi javnimi spominskimi diskurzi po letu 1989. V obeh državah so bile interpretacije zgodovinskega protifašističnega upora bistveno rekonfigurirane v kontekstu konca socializma. Projekt bo raziskoval kontinuirano pomembnost memoralizacijskih praks z osredotočanjem na samoniklo muziciranje. 

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

dr. Federico Spinetti, Univerza v Kölnu, Institut za muzikologijo