Konceptualizacija spola v jeziku in kulturi v primerjalni perspektivi: Črna gora in Slovenija

bilateral project
Basic Info

Description

Projekt se osredotoča na vozliščne točke v konceptualizaciji spola v jeziku, jezikovnih spremembah, kulturi, v razmerju med spolom in družbeno (ne)enakostjo tako, da dodaja a) zelo potrebno primerjalno perspektivo v obravnavanju omenjenih problematik in b) vztraja na transdisciplinarnem pristopu, ki združuje jezikoslovne analize z dognanji drugih disciplin – zgodovine, pedagogike, antropologije, političnih znanosti.

Teoretično projekt izhaja iz obstoječih raziskav jezika in spola, ki nastajajo v kontekstu tako imenovanega diskurzivnega obrata. V tem kontekstu se spol razume kot koncept, ki se ustvarja v diskurzu in ne kot nekaj, kar je predefinirano z biološkim spolom. Spol je prav tako tesno povezan z družbenimi kategorijami razreda, rase, etničnosti in seksualnosti.

Med najpomembnejše teme, ki jih bomo obravnavali v bilateralnem projektu sodijo:
- Konceptualne metafore (v političnem, medijskem, on-line diskurzu).
- Jezikovne ideologije, ki vplivajo na oblikovanje predstav, povezanih s spolom (razprave o spolno občutljivi rabi jezika).
- Spol v jezikovni politiki.
- Reprezentacije žensk v šolskih učbenikih.
- Primerjalna analiza politik, povezanih s spolom, v socializmu in post-socializmu.
- Spol in ženske v književnosti.