Naslov:
Povest istorijske misli. Od Homera do početka 21. veka
Avtorji:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Istorijska biblioteka
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi je zajeta več kot dve in pol tisočletji dolga doba nastajanja zgodovinopisja in njegovega razvoja. Na skoraj sedemsto straneh komentarjev in novih prevodov temeljnih del zahodne historične misli je mogoče najti natančen opis razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki, obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.

Izbrana besedila zgodovinarjev (pa tudi filozofov, političnih mislecev, teologov in drugih) spremljajo uvodne predstavitve. Izbor avtorjev presega okvir literarne zgodovine »historiografov«, saj najdemo vrsto pomembnih besedil pri piscih, ki sicer spadajo v druge literarne zvrsti.

Založnik

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (Novi Sad)

ISBN

978-86-7543-273-9

Specifikacija

trda vezava • 18 × 25 cm • 694 strani • dva zvezka

Cena

naprodaj v knjigarni Azil