Title:
Povest istorijske misli. Od Homera do početka 21. veka
Authors:
Other authors:
Year:
Compilation:
Istorijska biblioteka
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi je zajeta več kot dve in pol tisočletji dolga doba nastajanja zgodovinopisja in njegovega razvoja. Na skoraj sedemsto straneh komentarjev in novih prevodov temeljnih del zahodne historične misli je mogoče najti natančen opis razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki, obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.

Publishing House

Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (Novi Sad)

ISBN

978-86-7543-273-9

Specifications

hardback • 18 × 25 cm • 694 pages • two volumes

Price

for sale in the bookshop Azil