Skip to main content
Zgodovina historične misli [prva izdaja]. Od Homerja do začetka 21. stoletja.


Avtorji: Nada Grošelj, Marjeta Šašel Kos, Oto Luthar, Gregor Pobežin
Leto: 2006


V knjigi je zajeta več kot dve in pol tisočletji dolga doba nastajanja zgodovinopisja in njegovega razvoja. Na skoraj sedemsto straneh komentarjev in novih prevodov temeljnih del zahodne historične misli je mogoče najti natančen opis razvoja zgodovinopisja v grški in rimski antiki, obsežen pregled srednjeveških avtorjev s posebnim poudarkom na bizantinskem in renesančnem zgodovinopisju, premišljen izbor zgodnjenovoveških in modernih avtorjev z odlomki iz njihovih najvplivnejših razmišljanj o pomenih zgodovinopisja, opredelitev razsvetljenskega zgodovinopisja, soočenje z nacionalnim in pozitivističnim načinom interpretacije preteklosti, predstavitev izvorov tako imenovanega novega zgodovinopisja, oceno vpliva postmodernizma na razvoj zgodovinopisja v zadnjih desetletjih 20. stoletja in oblikovanje nove kulturne zgodovine, s katero smo vstopili v 21. stoletje.

Izbrana besedila zgodovinarjev (pa tudi filozofov, političnih mislecev, teologov in drugih) spremljajo uvodne predstavitve. Izbor avtorjev presega okvir literarne zgodovine »historiografov«, saj najdemo vrsto pomembnih besedil pri piscih, ki sicer spadajo v druge literarne zvrsti.Redna cena
32,80 €

Spletna cena
29,50 €


Ključne besede
filozofija zgodovine
kronološki pregledi
zgodovinopisje
zgodovinska interpretacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR