Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Balkan Kaleidoscope
 
Trajanje:
1. avgust 2017–1. februar 2019
Opis

Cilj projekta je okrepitev zavedanja o pomenu in vrednosti ustne zgodovine in multiperspektivnosti pri predstavljanju zgodovinskih narativov. Na primeru jugoslovanskih vojn projekt izziva prevladujoče kulture spominjanja, ki reproducirajo izključujoče in nasprotujoče si narative o enem najbolj krvavih konfliktov v sodobni zgodovini Evrope. Namen projekta je mladim v Evropi pomagati bolje razumeti kompleksne in občutljive tematike interkulturnega in interetničnega dialoga, ter razvijati sposobnosti učiteljev za uporabo metodologije multuperspektivnosti pri pouku zgodovine, saj to spodbuja kritično mišljenje in razblinja predsodke. V okviru projekta bodo organizirana usposabljanja učiteljev in ljudi, ki delajo z mladimi. Ti se bodo imeli priložnost naučiti, kako ta pristop vključiti v učne načrte ter zunajšolske dejavnosti namenjene mladim v lokalnih skupnostih. Deset partnerjev iz šestih držav bo v seriji delavnic tako omogočilo, da se učitelji in mladi naučijo predstaviti svoje poglede na in razumevanje različnih vidikov razpada Jugoslavije.