Title:
The Land of Shadows [prva izdaja]. The memory of the expulsion and disappearance of the Jewish community in Prekmurje
Authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Dežela senc je berilo za uporabo pri pouku zgodovine v slovenskih osnovnih in tudi srednjih šolah. V prvem delu so predstavljene zgodovinske razmere, ki so vodile do anti-semitizma in holokavsta v Evropi, v drugem pa so podrobneje predstavljene slovenske razmere. Podrobneje je opisana izkušnja preživele interniranke Erike Fürst, posebna pozornost pa je namenjena izboru slikovnenega gradiva, med katerim so tudi odlomki iz dveh grafičnih novel: Maus Arta Speigelmana in Berlin (knjiga 1 in 2) Jasona Lutesa. Z angleško različico želimo tragično izkušnjo prekmurskih Judov predstaviti zainteresirani javnosti zunaj Slovenije.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-381-5

Specifications

paperback • 15 × 20 cm • 76 pages

Price

no longer available

E-publications

ISBN 978-961-254-594-9
(9 MB)