Dr. Iva Kosmos

Doktorica znanosti iz znanstvenega področja humanističnih znanosti, znanstvenega polja filologije.iva.kosmos@zrc-sazu.si


Povezave


Iva Kosmos je kulturologinja, ki se osredotoča na interakcijo med kulturno produkcijo, predvsem književnostjo, in družbo. V centru njenega raziskovanje je odnos med kulturnim in literarnim poljem ter družbenimi sistemi, politko, ideologijo, spominom, zgodovino. Najbolj jo zanima pojugoslovanska književnost, umetnost in kultura vsakdanjega življenja, ne glede na to, ali se pojavlja v »izvirnem« kontekstu nastanka, ali je prilagojena potrebam globalnega trga. Doktorirala je s tezo o sodobnih pojugoslovanskih avtorjih na mednarodnem literarnem trgu. Trenutno se osredotoča na kulturni spomin na Jugoslavijo v pojugoslovanski knjževnosti in gledališču.

Iva Kosmos je delala kot novinarka, literarna kritičarka in kolumnistka.

(sourednica; Tanja Petrović, Martin Pogačar), Zgodbe iz konzerve: Zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodni obali Jadrana. Ljubljana: Založba ZRC, 2020.

"What is there to talk about with these women?" : the heterogeneity of female workers and their interactions at fish canning factories on the East Adriatic coast. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, ISSN 0547-2504, 2020, vol. 57, no. 1, str. 9-31.

Purging affect from the stage : Frljić's staging of Lexicon of YU mythology and its failure to connect to the past. The Slavonic and East European review, ISSN 0037-6795, Oct. 2020, vol. 98, no. 4, str. 632-653.

"Theirs" or "our" land? : the dynamics of cultural memory and a collective reading of the novel and theatre play "Yugoslavia, my fatherland". V: PUŠNIK, Maruša (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The media of memory, (Balkan studies library, ISSN 1877-6272, vol. 29). Paderborn: F. Schöningh, an imprint of the Brill-Group. cop. 2020, str. 194-218

Rad koji izvire iz plemenitog pojedinca : dobrovoljni rad u novom ruhu i suvremene upotrebe sjećanja na ORA. V: THOMPSON, Edward Palmer (ur.), MATOŠEVIĆ, Andrea (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.). Pruga : avantura izgradnje : zbornik radova o knjizi E. P. Thompsona, (Edicija Reč, knj. 109). Beograd: Fabrika knjiga. 2020, str. 246-266.

Politika književnosti i narativna konstrukcija prošlosti u romanu Totenwande Daše Drndić. Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, ISSN 0353-4642, 2020, god. 32, br. 1, str. 115-137.

David Albahari : apolitični autor o političkim pitanjima i kolektivnoj odgovornosti. V: KARLIĆ, Virna (ur.), ŠAKIĆ, Sanja (ur.), MARINKOVIĆ, Dušan (ur.). Tranzicija i kulturno pamćenje : zbornik radova s istoimenog međunarodnog znanstvenog simpozija održanog 26. i 27. studenog 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, (Pitanja i kontroverze). Zagreb: Srednja Europa. 2017, str. 153-164.

Proizvodnja uspjeha : Tea Obreht. 15 dana : ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, ISSN 0031-6296, 2013, god. 56, br. 5/6, str. 42-50, ilustr.

Tamni turizam i traganje za "pravom" Bosnom u putopisu Tišina je šum Juli Zeh. Književna smotra, ISSN 0455-0463, 2013, god. 45, br. 169/170 (3/4), str. 83-90.

Patriarhat + seksualna liberalizacija = odlična kombinacija. Literatura, ISSN 0353-5622, jan.-feb. 2013, letn. 25, št. 259/260, str. 159-174.

Dragulji i bičevi u zagrljaju patrijarhata : o fenomenu 50 nijansi sive. Treća, ISSN 1331-7237, 2013, vol. 15, št. 1/2, str. 31-42.

"Go west!" ali Vračanje pogleda nazaj. Literatura, ISSN 0353-5622, nov. 2011, letn. 23, št. 245, str. 100-127.

Kulturni spomin v postjugoslovanskem gledališču (podoktorski_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2019)

ZAPOSLITEV

Asistentka z doktoratom, Inštitut za spominske in kulturne študije, ZRC SAZU

IZOBRAZBA

2009 – 2015 podiplomski doktorski študij književnosti, uprizoritvenih umenosti, filma in kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu

Disertacija: Mapiranje eksila v delih pojugoslovanskih avtorjev

2002 – 2009 univerzitetni diplomski študije kulturologije, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Diplomska naloga: Okcidentalizem in imagološke podobe Zahoda v delih avtorjev s področja bivše Jugoslavije

Štipendije in priznanja

2016/2017, poletni semester  – štipendija Go Styria Univerze v Gradcu za podoktorsko raziskovalno delo. Gostujoča raziskovalka na Centru za jugovzodne evropske študije Univerze v Gradcu

2016/2017, zimski semester – Ernst Mach štipendija Avstrijske agencije za mednarodno sodelovanje in raziskovanje (OeAD). Gostujoča raziskovalka na Centru za jugovzodne evropske študije Univerze v Gradcu

2014 – Fulbrightova štipendija za doktorski študij in raziskovalno delo na University of Wisconsin–Madison

2009 in 2011 – Štipendija za podiplomski študij v humanističnih znanostih, ministrstvo za kulturo RS

2009 – Študentska Prešernova nagrada FDV za diplomsko nalogo, nominacija za Prešernovo nagrado Univerze.

Jeziki

Hrvaščina, slovenščina, angleščina, nemščina

Neakademske delovne izkušnje

2009-2012 novinarka časopisa Dnevnik

2005-2009 novinarka Radia Študent

2011-2015 mesečna kolumna o slovenskih pisateljih (»Drobtine med tipkami«) v časopisu Dnevnik

2014-2015 mesečna kolumna o kulturnih izkušnja v ZDA v časopisu Dnevnik

Eseji in literarna kritika: revija Literatura, portal www.ludliteratura.si, spletna izdaja Massachusetts Review, Tretji program hrvaškega radija (oddaja Pojmovnik postjugoslavenske književnosti), itn.

Moderatorka literarnih dogodkov in debat: mednarodni literarni festival Vilenica, Slovenski knjižni sejmu, LUD Literatura, založba Modrijan, itn.

Raziskovalni interesi

pojugoslovanska književnost na mednarodnem trgu; kulturni spomin v pojugoslovanski književnosti in gledališču; družbene reprezentacije v književnosti; književnost in umetnost v odnosu do drugih družbenih sistemov