Skip to main content

Kulturni spomin v postjugoslovanskem gledališču

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni projekt raziskuje gledališče in književnoste kot aktivna dejavnika v oblikovanju kulturnega spomina na Jugoslavijo. Raziskava se umešča v kontekst nekdanje Jugoslavije in držav naslednic, ki se soočajo z izzivom spominjanja lastne socialistične preteklosti. Projekt se osredotoča na pet gledaliških predstav in dve literani deli s prostora nekdanje Jugoslavije. Cilj je raziskati, ali gledališče in književnost lahko delujeta kot aktivna dejavnika v konstrukciji kulturnega spomina, ter ali pri tem reproducirata dominanten spominski narativ, oziroma, ali ga tudi izzivata, subvertirata, morebiti razširjata ali preoblikujta. Vsaka študija primera se bo najprej osredotočila na formalno analizo literarnih in gledaliških del ter vprašanje konstrukcije spominskega narativa v njih. Sledila bo analiza recepcije. V fokusu bodo odzivi v medijih. Analiza medijskega poročanja o izbranih literarnih in gledaliških delih bo pokazala, ali so izbrana dela vplivala na javno razpravo in spominske narative o Jugoslaviji.

 

Faza 1 – Pregled in analiza dosedanjih študij primera (1.-2. mesec)

Faza 2 – Študije primera dveh gledaliških predstav in romana, objavljenih in produciranih v Sloveniji (3.-11. mesec)

Faza 3 – Zbiranje video posnetkov, arhivskega in medijskega materijala v Zagrebškem mladinskem gledališču v Zagrebu, in v Jugoslovanskem dramskem gledališču v Beogradu (12.-13. mesec)

Faza 4 – Študije primera treh gledaliških predstav in literarnega dela, produciranih in objavljenih na Hrvaškem in v Srbiji, oziroma v internacionalni produkciji (13.-18. mesec)

Faza 5 – Analiza in sinteza (19.-24. mesec)