Skip to main content
Užaljeno maščevanje. Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča.


Avtorji: Oto Luthar, Urška Strle, Marta Verginella
Leto: 2023


Zapiranje Slovenk in Slovencev v italijanska fašistična taborišča, ki je eno najbolj nasilnih in zato najbolj travmatičnih poglavij slovenske zgodovini 20. stoletja, je bilo do nedavnega slabo poznano in pomanjkljivo raziskano. Čeprav internirane osebe, ki so bile zaprte od Gonarsa v Videmski pokrajini do italijanskega otoka Ustice v južnem delu Tirenskega morja, predstavljajo »zgolj« desetino vseh žrtev druge svetovne vojne na slovenskih tleh, si tudi deportiranke in deportiranci v italijanska taborišča zaslužijo celovito zgodovinarsko obravnavo. Nenazadnje tudi zato, ker so se dosedanje zgodovinske študije zelo redko naslanjajo na pričevanja tistih, ki so se vrnili.

Avtorici in avtor, katerih delo temlji na pričevanjih, so zato prepričani, da se bodo bralci in bralke na podlagi njihove študije prav zaradi bogate zbirke pričevanj, lahko neposredno seznanili z izkušnjami deportiranih. Da bodo skozi njihov izkušnjo morda lažje razumeli, zakaj in kdaj so jih fašistične oblasti aretirale, zakaj in kako so jih zasliševale in obsodile ter zakaj so nekatere poslale v konfinacijo, druge pa v internacijo. Med drugim tudi na Rab, kjer je bil režim internacije neznosen in še posebej smrtonosen v ženskem delu taborišča.

Prav usoda žensk in otrok na Rabu, ki so jo krojili pomanjkanje hrane in vode, neznosne higienske razmere in brezbrižnost stražarjev, je za vse, ki o teh poglavjih druge svetovne vojne v Evropi ne vedo veliko, še posebej zgovorna. Poleg tega nepoučenemu bralki in bralcu prav to, kar se je dogajalo v tem taborišču, omogoča boljše razumevanje problematičnosti italijanskega zanikanja vojnih zločinov. S tem zanikanjem se namreč namerno briše spomin na (ne)prikrit rasizem, ki ga je fašistična Italija gojila do slovenskega in hrvaškega prebivalstva na okupiranem ozemlju.Kazalo vsebine

Užaljeno maščevanje
Zahvala
Prolog
Ko spregovorijo priče

I.
UVOD

II.
O PROJEKTU, LITERATURI, METODOLOGIJI ZBIRANJU, ANALIZI IN PREZENTACIJI GRADIVA
Metodologija
   Izhodišča
Tipologija intervjujev
Spominske študije, mikrozgodovina in ustna zgodovina
Literatura in arhivsko gradivo
Od konfinacije do internacije


III.
OKUPACIJA, UPOR IN INTERNACIJA PO OKUPACIJI
Okupacija, okupacijski režim, nasilje in amalgamizacija
Govorica nasilja in asimilacije
Kultura fašizma
Mednarodni kontekst
   Užaljena reakcija okupacijskih oblasti – drugič

IV.
PODOBA ŽIVLJENJA V ITALIJANSKIH FAŠISTIČNIH TABORIŠČIH V VIRIH IN PRIČEVANJIH PREŽIVELIH
Pomoč in sočutje
Nasilje
   Organizirano nasilje
Taborišča skozi oči pričevalk in pričevalcev
   Začetek
   Kdo je kdo?
Razlogi za deportacijo: izdaja, povračilni ukrepi,
maščevanje
»In nekega lepega dne pridejo Italijani in začnejo pobirati«
   Potek aretacij in nasilje
Na poti v internacijo – taborišče/zapor
   Pot je cilj
Sprejem, namestitev in premestitev
   Ogolitev
   Transfer
Bivalni pogoji in obleka
   »Jezes, kako je bilo takrat hudo«
Higiena, bolezni, smrt
Hrana, voda
Pomoč od zunaj, pomoč od znotraj
   »In je šel v ta Karlovac, kjer so stvari švercali«
   Paketi in denarna nakazila
   Pomoč od znotraj
Nasilje in smrt – drugič
Špiclji in kapoti
   Apel
Solidarnost in delo
   Beg
Starostna in socialna struktura
Družabno življenje in intima
   Ženska – moški
Vera, bogoslužje, politika
   Razumevanje vloge in ravnanja ljubljanske škofije:
   Informiranost, spoznanja in delovanje
   Ljubljanska škofija in internacija v italijanskih fašističnih taboriščih
   Štiri pripovedi

V.
POT DOMOV
Prihod domov

VI.
SPOMINJANJE IN SPOMIN
Jezik in sporočanje
Ohranjanje spomina

VII.
ITALIJANSKA KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA V LITERATURI
Življenje s spomini – življenje s travmo
Dobrohotni, nedolžni in nedotakljivi:
politika preteklosti v Italiji
Pertinijeva »branda«

VIRI IN LITERATURA
Viri
Literatura
 Še ...

Iztok Ilich: Luthar, Verginella, Strle: Užaljeno maščevanja; Rtvslo.si, 8. 5. 2023

Matevž Brecelj: Študija užaljeno maščevanje; RTV Slovenija, Osmi dan, 13. 4. 2023

Matevž Brecelj, Svetlana Brece: Knjiga užaljeno maševanje izšla pri Založbi ZRC; RTV Slovenija, Kultura, 27. 3. 2023Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
fašizem
koncentracijska taborišča
Slovenci
spomini
svetovna vojna 1939-1945
vojni zločini
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR