Užaljeno maščevanje. Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča

Authors: Oto Luthar, Marta Verginella, Urška Strle
Year: 2023Table of content

Užaljeno maščevanje
Zahvala
Prolog
Ko spregovorijo priče

I.
UVOD

II.
O PROJEKTU, LITERATURI, METODOLOGIJI ZBIRANJU, ANALIZI IN PREZENTACIJI GRADIVA
Metodologija
   Izhodišča
Tipologija intervjujev
Spominske študije, mikrozgodovina in ustna zgodovina
Literatura in arhivsko gradivo
Od konfinacije do internacije


III.
OKUPACIJA, UPOR IN INTERNACIJA PO OKUPACIJI
Okupacija, okupacijski režim, nasilje in amalgamizacija
Govorica nasilja in asimilacije
Kultura fašizma
Mednarodni kontekst
   Užaljena reakcija okupacijskih oblasti – drugič

IV.
PODOBA ŽIVLJENJA V ITALIJANSKIH FAŠISTIČNIH TABORIŠČIH V VIRIH IN PRIČEVANJIH PREŽIVELIH
Pomoč in sočutje
Nasilje
   Organizirano nasilje
Taborišča skozi oči pričevalk in pričevalcev
   Začetek
   Kdo je kdo?
Razlogi za deportacijo: izdaja, povračilni ukrepi,
maščevanje
»In nekega lepega dne pridejo Italijani in začnejo pobirati«
   Potek aretacij in nasilje
Na poti v internacijo – taborišče/zapor
   Pot je cilj
Sprejem, namestitev in premestitev
   Ogolitev
   Transfer
Bivalni pogoji in obleka
   »Jezes, kako je bilo takrat hudo«
Higiena, bolezni, smrt
Hrana, voda
Pomoč od zunaj, pomoč od znotraj
   »In je šel v ta Karlovac, kjer so stvari švercali«
   Paketi in denarna nakazila
   Pomoč od znotraj
Nasilje in smrt – drugič
Špiclji in kapoti
   Apel
Solidarnost in delo
   Beg
Starostna in socialna struktura
Družabno življenje in intima
   Ženska – moški
Vera, bogoslužje, politika
   Razumevanje vloge in ravnanja ljubljanske škofije:
   Informiranost, spoznanja in delovanje
   Ljubljanska škofija in internacija v italijanskih fašističnih taboriščih
   Štiri pripovedi

V.
POT DOMOV
Prihod domov

VI.
SPOMINJANJE IN SPOMIN
Jezik in sporočanje
Ohranjanje spomina

VII.
ITALIJANSKA KONCENTRACIJSKA TABORIŠČA V LITERATURI
Življenje s spomini – življenje s travmo
Dobrohotni, nedolžni in nedotakljivi:
politika preteklosti v Italiji
Pertinijeva »branda«

VIRI IN LITERATURA
Viri
Literatura
 More ...Regular price
24.00 €


Keywords
concentration camps
Fascism
history
memoirs
Slovenes
war crimes
World War 1939-1945
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR