Opis

Zbornik prinaša poglobljeno in teoretsko razdelano obravnavo reprezentacijskih funkcij širokega spektra družbenih, kulturnih, političnih / verbalnih, vizualnih in glasbenih praks v Sloveniji in v sorodnih družbah. Nastal je v prepričanju, da je premislek o pomenu in funkcijah družbenih reprezentacij nujno treba premakniti s področja medijskih študij, saj so bile reprezentacije do zdaj obravnavane predvsem v okviru medijskih praks in diskurzov. Upamo, da bo pričujoči izbor besedil pomembno prispeval k sodobni slovenski akademski razpravi o naravi družbenih praks in identitet ter o načinih, kako družbene prakse, tudi kadar niso eksplicitno povezane s politiko, zaradi svoje reprezentacijske narave pridobivajo politični pomen in s tem neposredno vplivajo na družbeni položaj posameznikov in skupin in na razdelitev družbene moči.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-339-6

Specifikacija

mehka vezava • 14,5 × 20,5 cm • 362 strani