Description

Zbornik prinaša poglobljeno in teoretsko razdelano obravnavo reprezentacijskih funkcij širokega spektra družbenih, kulturnih, političnih / verbalnih, vizualnih in glasbenih praks v Sloveniji in v sorodnih družbah. Nastal je v prepričanju, da je premislek o pomenu in funkcijah družbenih reprezentacij nujno treba premakniti s področja medijskih študij, saj so bile reprezentacije do zdaj obravnavane predvsem v okviru medijskih praks in diskurzov. Upamo, da bo pričujoči izbor besedil pomembno prispeval k sodobni slovenski akademski razpravi o naravi družbenih praks in identitet ter o načinih, kako družbene prakse, tudi kadar niso eksplicitno povezane s politiko, zaradi svoje reprezentacijske narave pridobivajo politični pomen in s tem neposredno vplivajo na družbeni položaj posameznikov in skupin in na razdelitev družbene moči.

The volume comprises several considerations of the alternative audio-culinary landscape in Slovenia. in doing so it investigates spaces and places which demarcate and concomitantly significantly transcend cultural, national and other borders. Different aspects of audio-culinary variety dealt with in the book expose mundane experiences of intercultural encounters, while reflecting on the position of happy and naive multiculturalism. The contributions emphasise the interaction, the dynamics and mutual relationship between ‘us’ and ‘them’.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-339-6

Specifications

paperback • 14,5 × 20,5 cm • 362 pages

Price

not for sale

E-publications

(10 MB)