Naslov:
»Ne le kruh, tudi vrtnice!«. Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga prispeva nove uvide k raziskavam na področju antropologije (po)socializma, kulture potrošnje, spola in spomina. Temelji na pričevanju sogovornic in sogovornikov, ki ponudijo vpogled v “strukturo občutenja« socialističnega obdobja skozi prakso potrošnje, iz katere se zrcalijo kompleksne ekonomske in politične dinamike ter raznoliki disciplinski režimi na eni strani in razumevanje moči, upora in emancipacije na drugi. Avtorica vzpostavi kritično distanco do pristopa, ki obravnava socializem kot totalitarizem in pokaže, da socialistične politike niso bile preprosto diktirane od zgoraj, ampak izpogajane med državo in državljani/državljankami, pri čemer pa se ženska potrošnica v socializmu ni zgolj odzivala na družbene prepreke in ovire zgodovine, ampak je aktivno soustvarjala družbeni čas. S preučevanjem tega, kako so potrošniki in potrošnice interpretirali in ustvarjali medsebojne povezave med materialnimi predmeti, moralnim ugledom in (samo)spoštovanjem, knjiga pokaže tudi določene specifične prvine slovenskega in jugoslovanskega razvoja evropskih držav po 2. svetovni vojni.

Kazalo vsebine

Zahvala
Uvod

1. del
ČAS, DELO IN POTROŠNJA
1 Nakup pralnega stroja, gospodinjsko delo in prosti čas
                1.1 Delovanje javnih pralnic in uvajanje prvih pralnih strojev v gospodinjstva
                1.2 Pralni stroj skozi perspektivo tehnološkega razvoja
                1.3 Pranje in žensko delo v okviru gospodinjstva
                1.4 Prihranjeni čas med pranjem in njegova relokacija
2 Vpliv prostega časa kot odmora od dela na potrošne prakse
                2.1 Vključitev žensk na trg dela
                2.2 Vpliv zaposlitve žensk na njihove potrošne prakse
                2.3 Spominski kapital
                2.4 Prosti čas in razvoj turizma v socializmu
                2.5 Odmori od dela in razvoj turizma

2. del
EMANCIPACIJA IN POTROŠNJA
3 Emancipacija skozi perspektivo dekoracije ženskega telesa
                3.1 Hlače in kultivacija ženskega telesa
                3.2 Hlače in izzivanje direktorjeve avtoritete v podjetju
                3.3 Dekoracija ženskega telesa za urejen videz
                3.4 Urejenost in »družbeno pozicioniranje«
4 Nakup predmetov menstrualne higiene za povrnitev dostojanstva žensk
                4.1 Menstruirajoče žensko telo, ovito v sram in molk
                4.2 Tabu menstrualne krvi in strah pred njeno vidnostjo
                4.3 Kultivacija menstruirajočega ženskega telesa
                4.4 Emancipacija menstruirajočega ženskega telesa
5 Sklep
6 Viri in literatura

Še ...

A. T.: Polona Sitera, "Ne le kruh, tudi vrtnice!"; Večer - V soboto 26.8.2017
Goran Tenze: Založba ZRC predstavlja dve antropološki študiji; Radio Slovenija 1, Program A 1 12.7.2017, 18:20

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0005-6

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23 cm • 420 strani

Cena

25,00 EUR (redna)
20,00 EUR (klubska)