Title:
»Ne le kruh, tudi vrtnice!«. Potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji
Author:
Year:
Compilation:
Science(s):
Language(s):
Table of content

Zahvala
Uvod

1. del
ČAS, DELO IN POTROŠNJA
1 Nakup pralnega stroja, gospodinjsko delo in prosti čas
                1.1 Delovanje javnih pralnic in uvajanje prvih pralnih strojev v gospodinjstva
                1.2 Pralni stroj skozi perspektivo tehnološkega razvoja
                1.3 Pranje in žensko delo v okviru gospodinjstva
                1.4 Prihranjeni čas med pranjem in njegova relokacija
2 Vpliv prostega časa kot odmora od dela na potrošne prakse
                2.1 Vključitev žensk na trg dela
                2.2 Vpliv zaposlitve žensk na njihove potrošne prakse
                2.3 Spominski kapital
                2.4 Prosti čas in razvoj turizma v socializmu
                2.5 Odmori od dela in razvoj turizma

2. del
EMANCIPACIJA IN POTROŠNJA
3 Emancipacija skozi perspektivo dekoracije ženskega telesa
                3.1 Hlače in kultivacija ženskega telesa
                3.2 Hlače in izzivanje direktorjeve avtoritete v podjetju
                3.3 Dekoracija ženskega telesa za urejen videz
                3.4 Urejenost in »družbeno pozicioniranje«
4 Nakup predmetov menstrualne higiene za povrnitev dostojanstva žensk
                4.1 Menstruirajoče žensko telo, ovito v sram in molk
                4.2 Tabu menstrualne krvi in strah pred njeno vidnostjo
                4.3 Kultivacija menstruirajočega ženskega telesa
                4.4 Emancipacija menstruirajočega ženskega telesa
5 Sklep
6 Viri in literatura

More ...

A. T.: Polona Sitera, "Ne le kruh, tudi vrtnice!"; Večer - V soboto 26.8.2017
Goran Tenze: Založba ZRC predstavlja dve antropološki študiji; Radio Slovenija 1, Program A 1 12.7.2017, 18:20

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0005-6

Specifications

paperback • 16,5 × 23 cm • 420 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)