Judovska država. Temeljni dokumenti političnega sionizma

Izbral in prevedel: Miha Marek
Leto: 2019


Antologija Judovska država: temeljni dokumenti političnega sionizma prinaša spise šestih avtorjev, ki so ob koncu 19. stoletja odigrali ključno vlogo pri oblikovanju sionizma, ideologije in gibanja za narodno samoodločbo Judov v lastni domovini. Filozof Moses Hess, zdravnik Leon Pinsker, rabin Isaak Rülf, publicist Nathan Birnbaum, novinar Theodor Herzl ter kulturni kritik Max Nordau analizirajo ekonomsko bedo, družbeno izključenost, politično razdrobljenost in kulturno krizo Judov v Evropi in po svetu. Postavljajo tezo, da je vzrok judovske stiske anomalni položaj Judov kot naroda brez domovine. Zagovarjajo, da morajo Judje pridobiti neko ozemlje kot narodno last in tam ustanoviti avtonomno politično občestvo. Predlagajo tudi diplomatske in praktične načine za dosego tega cilja. Na podlagi teh idej se je na prelomu 19. in 20. stoletja razvilo sionistično gibanje, ki se je osredotočilo na Palestino kot judovsko domovino. Petdeset let kasneje je to gibanje doseglo ustanovitev države Izrael. Sionizem kot specifični judovski nacionalizem je bistven element moderne judovske zgodovine. Hkrati pa brusi razumevanje drugih nacionalizmov, zgodovinskih in sedanjih.Kazalo vsebine

Uvodna opomba k izboru in prevodu

Eleonore Lappin-Eppel
Začetki političnega sionizma

Moses Hess
Rim in Jeruzalem
     Predgovor
     Drugo pismo
     Četrto pismo
     Peto pismo
     Sedmo pismo
     Dvanajsto pismo
     Notica IV
     Notica IX

Leon Pinsker
Avtoemancipacija!

Isaak Rülf
Aruhas bas ami
     Namesto predgovora
     IV. Herus

Nathan Birnbaum
Principi sionizma
Nacionalni preporod judovskega ljudstva v njegovi deželi
     Vsebina
     Judovsko vprašanje
     Judovska nacionalna ideja
     Kritika
     Opomba 1: Judovska nacionalna stranka
     Opomba 6: Turčija in kolonizacija Palestine
     Opomba 7: Proti političnim pomislekom

Theodor Herzl
Judovska država
     Predgovor
     Uvod
     Splošni del
     Jewish Company
     Krajevne sekcije
     Society of Jews in judovska država
     Sklepna beseda

Max Nordau
Govor prvemu kongresu sionistov
Sionizem in njegovi nasprotniki

Imensko kazalo
BibliografijaŠe ...Redna cena
21,00 €

Spletna cena
18,90 €


Ključne besede
Judje
nacionalizem
nacionalna država
sionizerm
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR