Title:
Judovska država. Temeljni dokumenti političnega sionizma
Compiled and translated by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvodna opomba k izboru in prevodu

Eleonore Lappin-Eppel
Začetki političnega sionizma

Moses Hess
Rim in Jeruzalem
     Predgovor
     Drugo pismo
     Četrto pismo
     Peto pismo
     Sedmo pismo
     Dvanajsto pismo
     Notica IV
     Notica IX

Leon Pinsker
Avtoemancipacija!

Isaak Rülf
Aruhas bas ami
     Namesto predgovora
     IV. Herus

Nathan Birnbaum
Principi sionizma
Nacionalni preporod judovskega ljudstva v njegovi deželi
     Vsebina
     Judovsko vprašanje
     Judovska nacionalna ideja
     Kritika
     Opomba 1: Judovska nacionalna stranka
     Opomba 6: Turčija in kolonizacija Palestine
     Opomba 7: Proti političnim pomislekom

Theodor Herzl
Judovska država
     Predgovor
     Uvod
     Splošni del
     Jewish Company
     Krajevne sekcije
     Society of Jews in judovska država
     Sklepna beseda

Max Nordau
Govor prvemu kongresu sionistov
Sionizem in njegovi nasprotniki

Imensko kazalo
Bibliografija

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0214-2

Specifications

hardback • 14,5 × 20,5 cm • 316 pages

Price

21,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)

E-publications