Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
(Pre)oblikovanje spominske pokrajine v Sloveniji in Srbiji po 1991 letu
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. januar 2008–31. december 2009
Opis

Projekt je bil posvečen dekonstrukciji uradnih razlag preteklosti v post-socialističnem obdobju v Sloveniji in Srbiji ter  nasprotujočim si interpretacije in ocenam zgodovine ter osvetlitvi naracij skozi katere se oblikuje zgodovinska zavest v omenjenih družbah.

Namen primerjalne raziskave preoblikovanja kulture kolektivnega in individualnega spominjanja v Sloveniji in Srbiji po l. 1991 je bil ustanoviti širšo platformo za razumevanje procesov, ki zadevajo kulturo spomina, odnos do zgodovine ter uradne, kolektivne in individualne strategije spominjanja v post-jugoslovanskih družbah in tudi prispevati razumevanju omenjenih procesov v evropskih post-socialističnih družbah nasploh.

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije • Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju, Srbija

Finančni vir

Bilateralni projekt Slovenija-Srbija