Social Impact in Arts and Culture

The Diverse Lives of a Concept
Datum objave: 20. oktober 2022

Kaj je družbeni učinek in kakšno mesto si zasluži v umetnosti? Učinek je eden osrednjih konceptov visokeo-storilnostne ekonomije in predstavlja zahtevo po načrtovanju, merjenju, kvantifikaciji človekovega življenja in delovanja, tako v umetnosti in znanosti, in še prej v ekonomiji in politiki. Je vseprežemajoč in del konstrukcije sveta, kje se da stvari zgrabiti in opredeliti, kategorizirati. Pravzaprav je zahteva po načrtljivosti in predvidljivosti. A življenje in delovanje zlepa ni tako.

In če kje, je učinek toliko bolj zmuzljiva stvar prav v umetnosti, in širše, kulturi.

In zato ta zbornik odpira vprašanje družbenega učinka v umetnosti in kulturi, kjer ta ne določa samo pogojev preživetja, ampak s tem tudi pogoje zamišljanja in ustvarjanja in nenazadnje tudi rezultate umetniškega delovanja.

Izbor prispevkov tako vsekakor ni naključen, ampak skuša tako skozi raznolike tematike kot pristope pogledati v drobovje tega koncepta, ki skuša polje ustvarjanja narediti obvladljivo, kontrolabilno.

Zato so prispevki razvrščeni v štiri sklope, Rethink (Premisli), Network (Omrežje), Politicize (Politiziraj) in Build (Zgradi), ki ponazarjajo temeljne miselne in praktične okvire, skozi katere lahko problematiziramo delovanje koncepta družbenega učinka in umetniško delovanje.

Povezava na pdf knjige.