Muzej skupnega / Museum of the Commons

Projekt v okviru programa Ustvarjalna Evropa - Kultura - Evropski projekti sodelovanja
Datum objave: 14. marec 2023

Začel se je projekt Muzej skupnega / Museum of the Commons, v okviru programa Ustvarjalna Evropa - Kultura - Evropski projekti sodelovanja #CreativeEurope #UstvarjalnaEvropa. Pri projektu sodelujejo dr. Tanja Petrović, dr. Oto Luthar in dr. Martin Pogačar z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU.

L’Internationale

predstavlja

Muzej skupnega

  • Četrti evropski projekt sodelovanja pod vodstvom L'Internationale se osredotoča na podnebje, translokalno sodelovanje ter umetniške strategije zdravljenja in popravila.
  • Najnovejši projekt konfederacije se odziva na trenutne družbene in kulturne krize, rusko vojno proti Ukrajini in potres ob turški meji – v projektu sodelujejo tudi partnerji iz the držav.

L'Internationale, konfederacija osrednjih evropskih muzejev, umetniških ustanov, raziskovalnih centrov in možganskih trustov, si je svoje ime sposodila od delavske himne, ki poziva k pravični, demokratični družbi, in se sklicuje na zgodovinsko delavsko gibanje. Z učenjem iz lokalnih in skupnih zgodovin se L'Internationale osredotoča na vprašanje, kaj bo v prihodnje, na zamišljanje, razvijanje in izvajanje novih vizij za prihodnost, ki bo pravična, demokratična in trajnostna za vse na planetu.

L'Internationale bo v prihodnjih štirih letih izvajala projekt Skupnostni muzej / Museum of the Commons (2023–2026), ki je iz programa EU Ustvarjalna Evropa pridobil 2.000.000 EUR. V tem obdobju bo konfederacijo sestavljalo 14 institucij: Museo Reina Sofía (Španija), MACBA (Španija), M HKA (Belgija), MSN (Poljska), Salt (Turčija), Van Abbemuseum (Nizozemska), MSU (Hrvaška), Haus der Kulturen der Welt (Nemčija), HDK-Valand (Švedska), NCAD (Irska), ZRC SAZU (Slovenija), Institute for Radical Imagination (Italija), Tranzit.ro (Romunija), Visual Culture Research Center (Ukrajina) in dva pridružena partnerja, IMMA (Irska) in WIELS (Belgija), skupaj z združenjem L'Internationale.

V Skupnostnem muzeju se prepletajo tri tematske niti, ki naslavljajo ključne izzive, s katerimi se soočajo sodobne družbe: 1) Podnebje, 2) Situirane organizacije in 3) Preteklost v sedanjosti. Podnebna nit obravnava vprašanja trenutne planetarne podnebne krize, trajnosti institucionalnih, umetniških in kulturnih praks in procesov ter nujnosti ekološkega preoblikovanja naše politike, družbe, kulture in načina življenja. Nit Situirane organizacije se sprašuje o vlogi muzejev in umetniških organizacij kot akterjev v zapletenih družbenih omrežjih in ekosistemih ter išče nove načine za demokratizacijo institucij in njihovo večjo odprtost, vključenost in uporabnost. Zadnja nit, Preteklost v sedanjosti, pa se osredotoča na ključno vlogo naše lokalne in skupne zgodovine pri oblikovanju sodobnih identitet, politik, družb in kultur ter raziskuje vztrajnost in dolgotrajen vpliv zgodovinskega in sedanjega okoljskega in kolonialnega nasilja, vključno z rusko vojno proti Ukrajini in krizo ob turško-sirski meji. Pri tem si konfederacija L’Internacionale prizadeva mobilizirati umetnost in kulturo kot strateški orodji v procesih zdravljenja, rekonstrukcije in popravljanja povzročene škode.

Te tematske niti bodo usmerjale vsebinske dejavnosti L'Internationale, od razstav do nomadskih šol, umetniških rezidenc in skupnostnih delavnic. V okviru teh dejavnosti bo konfederacija raziskovala sodobne modele trajnostne kulturne produkcije in predlagala okvire za nove oblike kulturnega soustvarjanja, ki prispevajo k okoljski, družbeni in umetniški preobrazbi. Konfederacija izvaja številne ukrepe, s katerimi neposredno podpira umetnike, kulturne delavce in begunce, ki živijo zaradi posledic svetovnih konfliktov, hkrati pa podpira mednarodno solidarnost med evropskimi institucijami in prispeva k prihodnji oživitvi kulturnega sektorja in družbe nasploh.

Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje.