Skip to main content

Predstavitev knjige Skrbno kuriranje (Curating with Care)

Datum objave: 30. marec 2023

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) skupaj z Galerijo Škuc, z Goethe-Institutom Ljubljana, Mestom žensk in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU vabi na predstavitev knjige Skrbno kuriranje (Curating with Care, Routledge 2023), s sourednico Elke Krasny in piskami poglavja Platforma skrbi: kolektivni kuratorski načini n*a*i*l*s hacks*facts*fictions (The platform of care: collective curatorial modes of the n*a*i*l*s hacks*facts*fictions platform): Petjo Grafenauer, Katjo Kobolt in Brigito Miloš.

V ponedeljek, 3. aprila 2023, ob 18.00, v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana.

Zbornik Skrbno kuriranje (2023), ki sta ga uredili dr. Elke Krasny (Akademija likovnih umetnosti Dunaj) in dr. Lara Perry (Univerza v Brightonu) združuje refleksije več kot 20 avtoric_jev o kuratorstvu kot skrbstveni praksi in poziva h kuratorski pozornosti do prvenstva skrbi za vse življenje ter k bolj “skrbnemu kuratorstvu”, ki se odziva na družbeno, ekološko in politično analizo kuratorskega skrbništva.

Izhajajoč iz meddisciplinarnega in medgeneracijskega umetniško-raziskovalnega projekta Roževina zgodovine (n*a*i*l*s hacks*facts*fictions platforma, Mesto žensk, District Berlin, galerija Škuc, UL-ALUO, Goethe-Institut Ljubljana, 2020), ki je razgrinjal pogled na zgodovino skozi vizuro kozmetike in lepotnega dela, so doc. dr. Petja Grafenauer (UL ALUO), dr. Katja Kobolt (ZRC SAZU) in dr. Brigita Miloš (Univerza na Reki) v zbornik Skrbno kuriranje prispevale razmišljanja o ambivalentnosti kozmetike, kuratorstva in real-politike kot skrbi.

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku in bo v pogovoru z udeleženkami tematizirala možnosti in pasti kuriranja kot skrbstvene prakse.

Več informacij tu.