Osnovni podatki
Datum objave:
20. avgust 2019
Opis

V novi številki Novičnika si lahko preberete o rezultatih spletne ankete, ki smo jo na ZRC SAZU v okviru mednarodnega projekta R&I PEERS – Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih organizacijah, lani zvedli med zaposlenimi. V njej je sodelovalo 180 oseb, kar predstavlja 53% zaposlenih. Odzvalo se je več raziskovalnega kot podpornega osebja, zanimalo pa nas je, kako dojemajo enakost spolov na naši ustanovi, ter kakšen odnos imajo do obstoječih in predlaganih ukrepov za zagotovitev enakosti spolov. Rezultati analize so pokazali, da večina zaposlenih deli mnenje, da sta oba spola deležna enake obravnave in da imajo ženske enake možnosti uresničevanja svojih delovnih potencialov ter enak dostop do organov odločanja. Enako menijo, da ne prihaja do razlik med spoloma glede finančnih nadomestil, dodeljevanja nagrad, medijske pozornosti in dostopa do položajev. Velja poudariti, da gre za subjektivne zaznave, saj je analiza praks nagrajevanja in promoviranja znastvenih rezultatov na ZRC SAZU pokazala na razlike med spoloma (tudi o tem več v tokratni številki Novičnika). Iz rezultatov je še vidno, da so tisti, ki ne zaznavajo razlik, bolj prisotni med raziskovalci na višjih položajih kot pa med raziskovalkami, še posebej tistimi na začetku kariere.

V Novičniku nadaljujemo z informacijami o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere. Smatramo, da je pomemben aspekt prizadevanja za enake možnosti v vsaki raziskovalni organizaciji je povezan s potrebami raziskovalk_cev na začetku kariere. Zato v novičniku redno objavljamo informacije o štipendijah in ostalih možnostih za raziskovanje v tujini.

 

Vladarski mučenci na obrobju srednjeveške Evrope

Kijevska Rusija, Norveška in Duklja

17. 12. 2019 ob 11:00 • Mala dvorana ZRC, Novi trg 4, 2. nadstropje

Več >>

Lepota izginjanja Triglavskega ledenika - pogovor, film in razstava

17. 12. 2019 ob 17:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

Med krilatim levom in dvoglavim orlom. Plemiški naročniki in zbiralci beneških del v notranjeavstrijskih deželah

Predavanje dr. Katre Meke

18. 12. 2019 ob 18:00 • Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor, predavalnica 2.13)

Več >>

Med krilatim levom in dvoglavim orlom. Plemiški naročniki in zbiralci beneških del v notranjeavstrijskih deželah

Predavanje dr. Katre Meke

18. 12. 2019 ob 18:00 • Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor, predavalnica 2.13)

Več >>