Osnovni podatki
19. maj 2015 ob 11:00 do 19. maj 2015 ob 13:00
ZRC SAZU, Sejna soba, prvo nadstropje, Novi trg 2

Organizator
Inštitut za kulturne in spominske študije
Opis

V torek, 19. maja 2014 vas vabimo vas na SeminarSIR, kjer bo svoj raziskovalni projekt predstavila

Dr. Ana Kladnik, Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF), Potsdam

Prostovoljstvo med poznim socializmom in demokracijo: primer prostovoljnih gasilskih društev v srednji in jugovzhodni Evropi

Že od 19. stoletja so prostovoljna gasilska društva (PGD) nepogrešljiv del družbenega življenja evropskih mest in podeželja. Njihov družbeni pomen se kaže tudi v njihovi številčnosti: danes je kar 5,4% prebivalcev Slovenije vključenih v PGD, na Češkem 3,4%, v Nemčiji 1,6% in v Srbiji 0,4%. Še posebej na podeželju in v manjših mestih predstavljajo PGD eno najbolj popularnih oblik društvenega prostovoljstva. Ne le, da zagotavljajo varnost in zaščito, ampak v okviru svoje infrastrukture (npr. gasilski domovi) in rednih aktivnosti (npr. gasilske veselice) predstavljajo pomemben element lokalnega družbenega življenja in integracije. PGD so tudi tradicionalno še posebej aktivna v okviru regionalnega, nacionalnega in mednarodnega sodelovanja. Institucionalna kontinuiteta omogoča raziskovanje pomena prostovoljstva v času poznega socializma in prehoda v demokracijo in tržno gospodarstvo v srednji in jugovzhodni Evropi.

Vprašanja, ki jih projekt naslavlja so: 1) Kakšna je bila vloga PGD v času poznega socializma? 2) Kako in v kakšni meri so regionalne tradicije in kontinuiteta prostovoljstva sovpadale s (post) 1989-1991 političnim prelomom? 3) Kako so PGD, kot centri lokalnega družbenega življenja prispevali k ohranjanju in stabilizaciji družbene kohezije in identitete skupnosti v času radikalnih sprememb in kakšne spremembe so v tem času doživljali sami? 4) Kako so se regionalna in nacionalna PGD vključevala v mednarodno sodelovanje pred, med in po spremembah v letih 1989-1991?
 

Diskutantka: Dr. Mateja Habinc, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska Fakulteta, UL

Novičnik 8: Spol in znanost na ZRC SAZU

21. 4. 2020 – Inštitut za kulturne in spominske študije

Več >>