Osnovni podatki
15. junij 2017 ob 13:00 do 16. junij 2017 ob 18:00
Sejna soba v 1. nadstropju, ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Organizator
Inštitut za kulturne in spominske študije
Opis

Osnovna zamisel organizatorja delavnice je skozi dvodnevne intenzivne pogovore in skozi premislek tem, s katerimi se ta hip najbolj intenzivno ukvarjamo, priti do pogleda na ključna vprašanja in dileme pri preučevanju jugoslovanskega socializma. Pri tem so naši motivi posledica prepričanja, da je danes, skoraj tri desetletja od konca socializma in od razpada Jugoslavije, nujna samorefleksija ter premislek aksioloških in paradigmatskih predpostavk, ki definirajo polje raziskav jugoslovanskega socializma. Hkrati se nam zdi nujna in neizogibna de-eksotifikacija jugoslovanskega primera in »normalizacija« vseh dilem, dvoumnosti in napetosti, s katerimi se srečujejo raziskovalci na tem področju.  Zato bi vas radi spodbudili k razmisleku in pogovoru o formi, časovnosti, modernosti, glasu, afektu, subjektivnosti itn., ter k dialogu s klasiki kakor so Benjamin, Simmel, Bahtin, itd., ki so o teh dilemah, dvoumjih in napetosti že razmišljali. Prav tako se nam zdi pomemben premislek umeščanja študij o jugoslovanskem socializmu znotraj in v odnosu do prevladujočih pogledov na akademsko ter drugo produkcijo pripovedi o vzhodni Evropi ter političnih in moralnih predpostavk in posledic ter produkcije, kakor tudi širših epistemoloških polj kot so post-kolonijalne študije, globalni Jug ipd.

Vseh teh vprašanjih bi se radi dotaknili skozi pogovor o naših lastnih raziskovanjih, naših lastnih epistemoloških (ter tudi moralnih in političnih) pomislekov, ki predstavljajo hkratni izziv in pogonsko gorivo teh raziskovanj samih.

PROGRAM

čet/v/rte/a/k 15. 6.
13.00-14.45 I sesija

UVOD
Ana Hofman: Od socijalističke moralnosti do nemoralnosti socijalizma: Jugoslovensko iskustvo kao prostor promišljanja društvenih promena

14.45-15.30 kosilo/ručak (na ZRCu)

15.30-17.15 II sesija

Tanja Petrović: Sećanje na socijalizam, performiranje klase: Ponte Rosso kao mesto sećanja

Dijana Jelača: O vitalnosti iščašenih perspektiva, ili, šta nedostaje ovoj priči

18.00-19.30 Mestni muzej Ljubljana/Gradski muzej Ljubljana, razstava/izložba
“Nova doba prihaja! Industrija – delo – kapital”

19.30- večer/j/a

Pete/a/k 16. 6.

10.00-11.45. I sesija

Mišo Kapetanović: Malterom i ciglom: jugoslovenska radnička klasa i kriminalizacija neformalne gradnje

Boris Koroman: (Post)socijalizam i tranzicijski Drugi

pav/u/za za kavo/kafu/kavu

12.00-14.15 II sesija

Danijela Lugarić: O ekonomiji klase i (ekonomiji) književnosti i kulture u socijalizmu

Andrea Matošević: O „plauzibilnim narativima napretka“: pregalački rad i njegove artikulacije

Martin Pogačar: Imponderable presents of stuff socialist, material and otherwise

14.15-16.00 pau/v/za za kosilo/ručak

16.00-18.00 zaključne misli in dogovori

18.00- večer/j/a

Novičnik 9: Spol in znanost na ZRC SAZU

29. 6. 2020 – Inštitut za kulturne in spominske študije

Več >>