27

FEB

10:00

KAKO PRIPRAVITI USPEŠNO PRIJAVO NA ŠTIPENDIJO MARIE CURIE? VABILO NA DELAVNICOOsnovni Podatki

27. februar 2015 ob 10:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana
Opis

V okviru projekta GARCIA (Gendering the Academy and Research. Combating Career Instability and Asymetries / Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji, http://garciaproject.eu/)

in Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

 

vas vabimo na delavnico

 

KAKO PRIPRAVITI USPEŠNO PRIJAVO NA ŠTIPENDIJO MARIE CURIE?

 

svoj pogled na tematiko bosta predstavila DR. DEAN VULETIC, ki je trenutno  štipendist sklada Marie Curie na Oddelku za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju in DR. MAJDA ČERNIČ ISTENIČ (Univerza v Ljubljani, ZRC SAZU), ocenjevalka na programu  Marie Curie.

Predavatelja bosta podala uporabne informacije iz prve roke in s svojimi napotki pomagala k še uspešnejšim prijavam.

 

Dr. Dean Vuletic je zgodovinar, specializiran za področje novejše Evrope. Trenutno se ukvarja s projektom »Evrovizija: zgodovina Evrope skozi popularno glasbo«. V okviru projekta piše knjigo o pomenu izbora pesmi za Evrovizijo za zgodovino Evrope, o čemer tudi predava na dunajski univerzi. Rezultate svojega raziskovanja je objavil v številnih knjigah in člankih, ter svoje delo tudi predstavil v obliki intervjujev za različne evropske medije.

Dr. Majda Černič Istenič je izredna profesorica za področje sociologije, zaposlena na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, in kot višja znanstvena sodelavka na Dužbenomedicinskem inštitutu, ZRC SAZU. Njeno raziskovalno delovanje sega v domeno različnih socioloških pod-disciplin, kot so sociologija družine, povezava sociologije in demografskih tematik (rodnost, staranje) in ruralna sociologija. Od leta 2007 je vključena v evalvacijske postopke Evropske raziskovalne agencije pri izboru raziskovalnih projektov Marie Curie Sklodowska. Je ocenjevalka in namestnica predsednika ocenjevalnih skupin v 7. okvirnem program Evropske komisije (People Marie Curie 2007-2013, H2020--ITN- 2014 in 2015 - Inovativni Networks Training).

 

Delavnica je namenjena predvsem znanstvenicam in znanstvenikom na začetku karierne poti. Vabljeni pa ste tudi vsi, ki razmišljate o prijavi na štipendijo Marie Curie in ostale mednarodne štipendije.

 

Na delavnico se prijavite preko e-pošte: teja.komel@zrc-sazu.si do srede, 25.2.2015.