Osnovni podatki
5. september 2011 ob 11:00 do 5. september 2011 ob 13:00
Mala dvorana, ZRC SAZU

Organizator
Inštitut za kulturne in spominske študije
Opis

Balkanska romska glasba med lokalnim in globalnim

Balkanska romska glasba je v zadnjih dveh desetletjih postala izjemno popularna in ob tem tudi emblem festivalov glasb sveta in klubov v ZDA in Zahodni Evropi. Obenem je, zaradi vse slabših življenjskih razmer, na tisoče vzhodno evropskih Romov emigriralo na zahod. Tam so sem, med deportacijami in nadelgovanjem, še bolj zakoreninili stereotipi o Romih kot tatovih. V tem ozračju naraščajoče ksenofobije se Romi, kot največja evropska manjšina in najpomembnejši "drugi," soočajo s paradoksom, da so cenjeni zaradi njihove glasbe in diskriminirani kot ljudje. Balkanska romska glasba je hkrati blago, podoba multikulturalizma, in močan skupinski simbol v kozmopolitskem kontekstu.

Predavanje sloni na na večstranski etnografiji in predstavlja glasbenike v njihovem balkanskem okolju ter jim sledi do njihovih ameriških skupnosti in na turnejah. Pri tem se osredotoča tako na romsko glasbo za Rome kot tudi za ne-Rome, in jo spremlja v različnih kontekstih kot so poroke, festivali in mediji. Glasba je tesno povezana z vprašanji reprezentacije Romov, saj je pomemben označevalec skupne identitete; poleg tega je tudi bistven element za prodajo »outsajderjem« in ima pomembno vlogo v kulturnem in političnem organiziranju. Carol Silverman glasbo umešča v odnose s posamezniki, skupinami, državami, politikami in trgi, in kritizira poenostavljeno stališče da se glasba začne kot »čista« ali »avtentična« v omejenih skupnostih in hibrid postane šele, ko se preseli v ne-romske trge. Inovacija, hibridnost, in zakoni trga enako delujejo tudi znotraj skupnosti in med skupnostmi v diaspori. Romski glasbeniki kreativno potujejo med njimi.

 

Carol Silverman, profesorica in vodja oddelka za antropologijo na Univerzi v Oregonu, je folkloristka, ki se ukvarja z Balkanom, in tudi izvajalka in aktivistka človekovih pravic. Že več kot dve desetletji raziskuje prepletanja politike, kulture in umetnosti med Romi na Balkanu. Njene raziskave se osredotočajo na to kako Romi oblikujejo specifično identiteto v različnih mestih v Makedoniji in Bolgariji ter v diaspori, kot je New York. Njena knjiga Romani Routes: Cultural Politics and Balkan Music in Diaspora (Poti Romov: Kulturne politike in balkanska glasba v diaspora), izide oktobra 2011, skupaj z obsežno spletno stranjo. Carol Silverman je tudi večkrat nagrajena predavateljica in nedavna prejemnica štipendije Guggenheim Fellowship. Objavlja v antropoloških, folklorističnih, etnomuzikoloških revijah ter publikacijah s področja kulturnih študij.

Novičnik 8: Spol in znanost na ZRC SAZU

21. 4. 2020 – Inštitut za kulturne in spominske študije

Več >>