Osnovni podatki
24. maj 2016 ob 12:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4 / 2. nadstopje, Ljubljana

Organizator
Inštitut za kulturne in spominske študije
Opis

Inštitut za kulturne in spominske študije vabi na predavanje dr. Ivana Rajkovića (University College London) z naslovom Državna plača, navidezno delo in nesvoboda v srbskem podjetju: za antropologijo demoraliziranih. Predavanje bo v torek, 24. maja 2016 ob 12.00 uri v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4.

Kot odmev na sodobno ‘herojstvo obtičalosti’ (Hage 2009) se kot leitmotiv večine antropoloških raziskav krize zadnjega časa pojavlja vrednota prekarnosti: prepričanje, da ljudje tudi v najtežavnejših okoliščinah še naprej izvajajo etično imaginacijo. Čeprav je ta pogled prijazno ne-determinističen, pa neo-Foucaujevski pristop k svobodi, na katerem ta pogled sloni, zanemarja tiste oblike politično-ekonomskih kontekstov, kjer ljudje svojo zmožnost biti moralni vidijo kot nepovratno in strukturno ogroženo. Tako je tudi v srbskem podjetju za izdelavo rezervnih delov politika financiranja neprofitne zaposlitve delavce postopma potisnila v vsakodnevno, ritualizirano izvajanje produktivnosti za državo – to imenujem 'navidezno delo'. Delavci ne morejo ne smiselno izpolniti niti ne zanikati etosa dela in zato ostajajo v afektivni mešanici nonšalantnosti in poraza. Pri tem pa navidezno delo izkušajo kot vir materialne varnosti in kot izdajo svojih kreativnih zmožnosti – v posmeh moralnemu jazu. Na tej osnovi sprašujem, kako je post-fordistična prekarnost pripeljala ne zgolj do 'umika države', ampak tudi v kompromitirajočo vključitev v post-socialistično državo blaginje. V tem okviru razvijem pojem demoralizacije, s katerim želim zagrabiti hrepenenje po delu v njegovi odsotnosti in materialno resituirati etiko in svobodo.

Dr. Ivan Rajković je socialni antropolog in podoktorski študent na School of Slavonic and East European Studies, University College London. Terensko delo za svojo doktorsko dizertacijo je izvajal v Kragujevcu v Srbiji, med ostanki podjetij nekdanje tovarne Zastava Automobili ter med odpuščenimi delavci srednjih let. Ivanovo raziskovanje se osredotoča na spremenljive registre dela, vrednot in družbenih vprašanj po socializmu. V novem projektu, »Preoblikovanje ‘nacionalne delavske etike’ in transnacionalni kapitalizem v Srbiji«, raziskuje dinamiko re-moralizacije dela v različnih stopnjah v času trenutne srbske vlade.